หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > คุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมอง

คุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมอง

สนุกกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนแบบเฉพาะตัว
นักเรียนแต่ละคนจะทำแบบฝึกหัดก้าวหน้าไปตามความสามารถของตนเอง
โดยมีคุณครูคุมองคอยให้คำแนะนำ เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การเริ่มเรียนจากระดับที่เหมาะสมช่วยสร้างความรู้สึกรักการเรียน

การสร้างความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญ

หัวใจสำคัญของการเรียนแบบเฉพาะตัว คือ การเรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถ ระบบคุมองจะวิเคราะห์หาจุดเริ่มต้นในการเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนจะเริ่มเรียนจากระดับที่พวกเขาสามารถทำคะแนนได้เต็มจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อ่านต่อ

เรียนก้าวหน้าไปตามกำลังของตนเอง

มีประสบการณ์ของความสนุกและความดีใจ

แบบฝึกหัดคุมองออกแบบมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและยากขึ้นทีละน้อย เพื่อที่นักเรียนจะเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นในระดับที่เหมาะสมที่สุดกับตนเอง

อ่านต่อ

สร้างนิสัยในการเรียนที่ดีและความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

แบบฝึกหัดคุมองออกแบบมาเพื่อสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

แบบฝึกหัดคุมองออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ได้ด้วยตนเอง โดยมีตัวอย่างและคำอธิบายอย่างชัดเจนในการเรียนเนื้อหาใหม่ นักเรียนจึงสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และก้าวไปสู่เนื้อหาต่อไปได้ด้วยตนเอง

อ่านต่อ

เรียนเกินชั้นเรียนในโรงเรียน

นักเรียนสามารถเรียนเกินชั้นเรียนในโรงเรียนได้ตามความกำลังของตนเอง

หากนักเรียนได้เรียนเนื้อหาที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถอย่างต่อเนื่องตามกำลังของตนเอง เขาก็จะเรียนทันชั้นเรียนในโรงเรียนได้ตามความกำลังของตนเอง และในที่สุดก็จะสามารถเรียนเกินเนื้อหาของชั้นเรียนในโรงเรียนได้ต่อไป

อ่านต่อ

ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญยิ่งในระบบการเรียนแบบคุมอง

การสร้างนิสัยในการทำแบบฝึกหัดเป็นประจำทุกวันเป็นสิ่งสำคัญ

นักเรียนจะไปเรียนที่ศูนย์คุมองอย่างสม่ำเสมอ และทำแบบฝึกหัดที่เป็นการบ้านที่บ้านทุกวัน ดังนั้น ในระบบการเรียนแบบคุมอง ผู้ปกครองจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการดูแลบุตรหลานในการทำการบ้าน เพราะการทำแบบฝึกหัดที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างนิสัยในการเรียนที่ดี และทำให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น

อ่านต่อ

คุณค่าของการเรียนในระบบคุมองอย่างต่อเนื่อง

การเรียนในระบบคุมองอย่างต่อเนื่องมีส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับบุตรหลาน

การเรียนในระบบคุมองอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างคุณลักษณะที่ดีต่างๆ ที่สำคัญให้กับเด็ก ซึ่งเขาสามารถนำคุณลักษณะที่ดีเหล่านั้นและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาไปใช้ในอนาคตได้ต่อไปแม้จะเรียนจบจากโรงเรียนแล้ว

อ่านต่อ

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FT Banner
FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)