หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > คุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมอง > เริ่มเรียนจากระดับที่เหมาะสมช่วยสร้างความรู้สึกรักการเรียน

เริ่มเรียนจากระดับที่เหมาะสมช่วยสร้างความรู้สึกรักการเรียน

การสร้างความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญ

หัวใจสำคัญของการเรียนแบบเฉพาะตัว คือ การเรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถ ระบบคุมองจะวิเคราะห์หาจุดเริ่มต้นในการเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนจะเริ่มเรียนจากระดับที่พวกเขาสามารถทำคะแนนได้เต็มจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การสนุกกับการเรียนเป็นสิ่งสำคัญ

สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยพัฒนาความสามารถทางการเรียนให้กับนักเรียน คือ นักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องได้รับการกำหนดจุดเริ่มต้นในการเรียนที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาสามารถทำแบบฝึกหัดได้คะแนนเต็มจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

นักเรียนจะมีประสบการณ์ของความสนุกและความดีใจ เมื่อเขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จด้วยตนเอง

ขอยกตัวอย่างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของคุมอง การที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไม่สามารถทำโจทย์เรื่องบวกในแนวตั้งได้นั้น มักเป็นเพราะยังไม่สามารถคิดเลขในใจได้อย่างคล่องแคล่วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเรียนเรื่องการบวกและลบในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน ในกรณีเช่นนี้ จึงมีความจำเป็นที่เขาควรจะเริ่มเรียนจากเนื้อหาที่สามารถทำได้คะแนนเต็มตามระดับความสามารถของตนเองในขณะนั้น การทำเช่นนี้จะช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ของความสนุกและความดีใจจากการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จด้วยตนเอง

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)