หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > คุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมอง >เรียนก้าวหน้าไปตามกำลังของตนเอง

เรียนก้าวหน้าไปตามกำลังของตนเอง

เด็กจะมีประสบการณ์ของความสนุกและความดีใจจากการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จด้วยตนเอง

แบบฝึกหัดคุมองออกแบบมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและยากขึ้นทีละน้อย เพื่อที่นักเรียนจะเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นในระดับที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเขา

เรียนก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทีละเล็กละน้อย

อาจเป็นการยากสำหรับนักเรียนที่จะเรียนเนื้อหาต่อไปได้ด้วยตนเองหากเนื้อหาของสิ่งที่เรียนมีความยากแตกต่างกันมาก ดังนั้น แบบฝึกหัดคุมองจึงออกแบบมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีความยากขึ้นทีละน้อย เพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นในระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเขาเอง

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองมีทั้งหมด 4,420 หน้า ใน 20 ระดับ

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองมีทั้งหมด 4,420 หน้า ใน 20 ระดับ เริ่มจากระดับ 6A ถึงระดับ O และยังมีแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถเลือกทำเพิ่มเติมได้อีก 5 ระดับ แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าได้อย่างราบรื่นเป็นขั้นเป็นตอน ดังนั้นโจทย์ในแบบฝึกหัดจึงไม่ได้เป็นโจทย์ใหม่ที่นักเรียนไม่เคยคุ้นเคยมาก่อนโดยสิ้นเชิง

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)