หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > คุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมอง > เรียนเกินชั้นเรียนในโรงเรียน

เรียนเกินชั้นเรียนในโรงเรียน

นักเรียนสามารถเรียนเกินชั้นเรียนในโรงเรียนได้
ตามกำลังของตนเอง

หากนักเรียนได้เรียนเนื้อหาที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถอย่างต่อเนื่องตามกำลังของตนเอง เขาก็จะเรียนทันชั้นเรียนในโรงเรียน และในที่สุดก็จะสามารถเรียนเกินเนื้อหาชั้นเรียนในโรงเรียนได้ต่อไป

การค้นหาศักยภาพ

เด็กจะสามารถเรียนเนื้อหาที่เกินชั้นเรียนในโรงเรียนด้วยตนเองได้จากการเรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของตนเองโดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นสอน
ระบบการเรียนแบบคุมองเชื่อมั่นว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด และศักยภาพนั้นสามารถพัฒนาได้หากเด็กได้เรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของตนเอง

การสร้างความมั่นใจและความเคารพตนเอง

การเรียนเนื้อหาที่เกินชั้นเรียนในโรงเรียนนั้น ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านการเรียนเท่านั้น แต่ยังสร้างลักษณะที่ดีที่สำคัญอื่นๆ ด้วย เช่น ความมั่นใจในตนเองและความเคารพตนเอง เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของวุฒิภาวะทางสังคมกับการเรียนเกินชั้นเรียนในโรงเรียนนั้น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคุณค่าของการเรียนในระบบคุมอง

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)