หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > คุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมอง > ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญยิ่งในระบบการเรียนแบบคุมอง

ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญยิ่งในระบบการเรียนแบบคุมอง

การสร้างนิสัยในการทำแบบฝึกหัดเป็นประจำทุกวันเป็นสิ่งสำคัญ

นักเรียนจะไปเรียนที่ศูนย์คุมองอย่างสม่ำเสมอ และทำแบบฝึกหัดที่เป็นการบ้านที่บ้านทุกวัน
ดังนั้น การดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองต่อการทำการบ้านของบุตรหลานที่บ้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในระบบการเรียนแบบคุมอง เพราะการทำแบบฝึกหัดที่บ้านช่วยสร้างนิสัยในการเรียนที่ดี และทำให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น

ระบบคุมองเป็นระบบการศึกษาที่บ้าน (Home-based Education)

ระบบการเรียนแบบคุมองมีจุดเริ่มต้นจากแบบฝึกหัดชุดหนึ่งที่เป็นกระดาษขนาด A-5 ซึ่ง คุณโทรุ คุมอง คุณครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายเขียนขึ้นด้วยมือเพื่อให้ลูกชาย “ทาเคชิ” ทำ
ในทุกวันนี้ นักเรียนจะไปเรียนที่ศูนย์คุมองอย่างสม่ำเสมอ และทำแบบฝึกหัดที่เป็นการบ้านที่บ้านทุกวัน เพื่อสร้างนิสัยในการเรียนที่ดีและก้าวหน้าในการเรียนอย่างราบรื่น

คุณครูจะให้การบ้านที่นักเรียนสามารถทำด้วยตนเองได้

เมื่อมาเรียนที่ศูนย์คุมอง นักเรียนจะปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนที่เรียบง่ายซึ่งนำไปปฏิบัติได้เองที่บ้าน บทบาทของคุณครูคุมอง คือ การคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะตอนที่นักเรียนทบทวนทำแบบฝึกหัดซ้ำและเรียนเนื้อหาใหม่ คุณครูคุมองจะพิจารณาการบ้านที่จะมอบให้นักเรียนอย่างรอบคอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดและแก้โจทย์ได้ด้วยตนเองที่บ้าน

ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญยิ่งในระบบการเรียนแบบคุมอง

การดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองต่อการทำการบ้านของบุตรหลานที่บ้าน เป็นสิ่งสำคัญมากในระบบการเรียนแบบคุมอง เพราะการทำแบบฝึกหัดทุกวันมีความสำคัญไม่ต่างอะไรกับการฝึกซ้อมกีฬาหรือการเล่นดนตรี ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดเวลาการทำการบ้านคุมองไว้ที่ช่วงก่อนอาหารเย็นทุกวันจะค่อยๆ กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเด็ก และช่วยให้เด็กเรียนก้าวหน้าในระบบคุมองได้อย่างราบรื่น

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)