หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > จุดเด่นของระบบการเรียนแบบคุมอง

จุดเด่นของระบบการเรียนแบบคุมอง

ระบบการเรียนแบบคุมองค้นหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนด้วยระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เฉพาะตัว

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งจะไม่นำนักเรียนมาเปรียบเทียบกัน ระบบคุมองใช้วิธีการเรียนแบบเฉพาะตัวและการเรียนที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถ เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กแต่ละคนไปยังจุดสูงสุด

 

การเรียนแบบเฉพาะตัว: ระดับการเรียนที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถ

ระบบคุมองมุ่งมั่นที่จะค้นหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
ไปยังจุดสูงสุด

ระบบการเรียนแบบคุมองให้ความสำคัญกับคุณค่าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น การเรียนแบบเฉพาะตัวจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งของระบบการเรียนแบบคุมอง หลักการสำคัญของการเรียนแบบเฉพาะตัว คือ การเรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถ ซึ่งทำให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นสอน

อ่านต่อ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบการเรียนแบบคุมอง หมายถึง ความสามารถในการตั้งเป้าหมายและทำสิ่งที่ท้าทายซึ่งไม่คุ้นเคยมาก่อนให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง ในระบบคุมองนักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าไปด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นสอน

อ่านต่อ

เรียนก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทีละเล็กละน้อย

แบบฝึกหัดคุมองออกแบบมาเพื่อสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

แบบฝึกหัดคุมองออกแบบเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ได้ด้วยตนเอง โดยมีตัวอย่างและคำอธิบายอย่างชัดเจนในการเรียนเนื้อหาใหม่ นักเรียนจึงสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และก้าวไปสู่เนื้อหาต่อไปได้ด้วยตนเอง

อ่านต่อ

บทบาทของคุณครูคุมอง

มุ่งมั่นต่อพัฒนาการและการเติบโตของเด็กแต่ละคน

คุณครูคุมองให้คำแนะนำแก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสมจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะตอนที่นักเรียนทบทวนทำแบบฝึกหัดซ้ำและเรียนเนื้อหาใหม่ เพื่อจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียน

อ่านต่อ

การค้นหาศักยภาพ

การเรียนเกินชั้นเรียนที่โรงเรียน: สร้างความมั่นใจและการเคารพตนเอง

ระบบการเรียนแบบคุมองมีเป้าหมายที่จะช่วยสร้างความสามารถทางการเรียนที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียน จากการทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาที่เกินชั้นเรียนในโรงเรียน ด้วยการเรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของนักเรียน

อ่านต่อ

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)