หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > วิชาที่เปิดสอนในระบบคุมอง

วิชาที่เปิดสอนในระบบคุมอง

เรียนก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทีละเล็กละน้อย: แบบฝึกหัดของระบบคุมองออกแบบมาเพื่อสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

แบบฝึกหัดคุมองออกแบบมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีความยากขึ้นทีละน้อย เพื่อให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าได้อย่างราบรื่นในระดับที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเขา โดยมีตัวอย่างและคำอธิบายอย่างชัดเจนในการเรียนเนื้อหาใหม่ นักเรียนจึงสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และก้าวไปสู่เนื้อหาต่อไปได้ด้วยตนเอง

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดมานานมากกว่า มากกว่า 50 ปี ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแบบฝึกหัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่น และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ได้มากที่สุด

ระบบการเรียนแบบคุมองแพร่หลายใน มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
ที่ผู้คนมีความแตกต่างกันในด้านการดำเนินชีวิต ระบบการศึกษา และวัฒนธรรม

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง คุณครูคุมองจะสังเกตนักเรียน และนำสิ่งที่สังเกตนั้นไปประกอบการประเมินผลและพิจารณาเลือกเนื้อหาแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนทำ เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่น

วิชาคณิตศาสตร์

ความชำนาญในการคำนวณเป็นพื้นฐานสู่คณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย

อ่านต่อ

วิชาการอ่านภาษาไทย

สร้างความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจในระดับสูงและนิสัยรักการอ่าน

อ่านต่อ

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (EFL)

สร้างความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

โปรแกรมทักษะการใช้ดินสอ

ช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะต่างๆ ในการควบคุมดินสอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)