หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > วิชาที่เปิดสอนในระบบคุมอง > วิชาคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์

ความชำนาญในการคำนวณ
เป็นพื้นฐานสู่คณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย

วิชาคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองมีทั้งหมด 20 ระดับ เริ่มจากระดับ 6A ถึงระดับ O
และยังมีแบบฝึกหัดที่เป็นหลักสูตรเสริมที่เลือกทำเพิ่มเติมได้อีก 5 ระดับ
แบบฝึกหัดเน้นที่การพัฒนาความสามารถในการคำนวณให้แข็งแกร่งโดยหลีกเลี่ยงเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าสู่เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายได้เร็วที่สุดด้วยตนเอง

จากประสบการณ์การเป็นคุณครูระดับมัธยมปลายของ คุณโทรุ คุมอง ผู้ก่อตั้งระบบการเรียนแบบคุมอง
พวกเราเชื่อมั่นว่า ความชำนาญในการคำนวณเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในแขนงต่างๆ ได้ต่อไป

โครงสร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์

curriculum อ่านต่อ 6A 5A 4A 3A 2A A B C D E F G H I J K L M N O 7A 3A D F H L

as of March 2009

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

“ผมชอบเรียนเรื่องที่ยากและจะพยายามเรียนด้วยตัวเองก่อนเสมอ”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“มองแบบฝึกหัดคุมองว่าเป็นเรื่องสนุก และท้าทายที่จะได้เรียนรู้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“ความสำเร็จย่อมเกิดจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การวางแผนที่ดี และความมุ่งมั่นตั้งใจ”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก