หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > วิชาที่เปิดสอนในระบบคุมอง > วิชาคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์

ความชำนาญในการคำนวณ
เป็นพื้นฐานสู่คณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย

วิชาคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองมีทั้งหมด 20 ระดับ เริ่มจากระดับ 6A ถึงระดับ O
และยังมีแบบฝึกหัดที่เป็นหลักสูตรเสริมที่เลือกทำเพิ่มเติมได้อีก 5 ระดับ
แบบฝึกหัดเน้นที่การพัฒนาความสามารถในการคำนวณให้แข็งแกร่งโดยหลีกเลี่ยงเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าสู่เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายได้เร็วที่สุดด้วยตนเอง

จากประสบการณ์การเป็นคุณครูระดับมัธยมปลายของ คุณโทรุ คุมอง ผู้ก่อตั้งระบบการเรียนแบบคุมอง
พวกเราเชื่อมั่นว่า ความชำนาญในการคำนวณเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในแขนงต่างๆ ได้ต่อไป

โครงสร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์

curriculum อ่านต่อ 6A 5A 4A 3A 2A A B C D E F G H I J K L M N O 7A 3A D F H L

as of March 2009

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

“คุมองสอนให้ผมรู้จักการเอาชนะอุปสรรค”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“ถ้าอ่านได้ จับใจความได้ ก็จะจำได้ พอจำได้ก็จะช่วยลดเวลาในการอ่านทวนอ่านซ้ำ”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“คุมองทำให้การเรียนที่โรงเรียนง่ายขึ้น เพราะเหมือนกับเราได้เรียนเนื้อหานั้นมาก่อนแล้ว เวลาสอบก็ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวมาก”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก