หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > วิชาที่เปิดสอนในระบบคุมอง > วิชาการอ่านภาษาไทย

วิชาการอ่านภาษาไทย

สร้างความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจในระดับสูงและนิสัยรักการอ่าน

วิชาการอ่านภาษาไทย

วิชาการอ่านภาษาไทย (Thai Reading Program) คือ หลักสูตรสำหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูงและพัฒนาการอ่านให้แก่เด็กเล็กโดยเร็วที่สุด อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองและศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กต่อไป
โลกแห่งข้อมูลข่าวสารเช่นสังคมยุคปัจจุบัน การทำความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจและคิดวิเคราะห์ดังกล่าว ก็คือภาษาแม่และความสามารถในการอ่าน ซึ่งพื้นฐานการอ่านที่ดีนี้เองจะนำไปสู่การสร้างกำลังในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และกำลังในการดำรงชีวิตในที่สุด
นอกจากนี้ การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก ยังจะทำให้พวกเขามีมุมมองชีวิตที่กว้างไกล รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี โดยผ่านหนังสือที่พวกเขาได้อ่านอีกด้วย

โครงสร้างของวิชาการอ่านภาษาไทย

อ่านต่อ D1-F2 C1-C2 B1-B2 A1-A2 2A 3A 4A 5A 5A 4A 3A 2A A1-A2 B1-B2 C1-C2 D1-F2

as of March 2009

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)