หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > ขั้นตอนการเรียนที่ศูนย์คุมอง

ขั้นตอนการเรียนที่ศูนย์คุมอง

สนุกกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนแบบรายบุคคล
นักเรียนแต่ละคนจะทำแบบฝึกหัดก้าวหน้าไปตามความสามารถของตนเอง
โดยมีคุณครูคุมองคอยให้คำแนะนำ เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

จุดเริ่มต้นของการเรียนในระบบคุมอง

การพิจารณาจุดเริ่มต้นของการเรียนในระบบคุมอง

ก่อนเริ่มเรียนในระบบการเรียนแบบคุมอง นักเรียนจะทำแบบทดสอบวัดระดับ ซึ่งผลที่ได้นั้นคุณครูคุมองจะนำมาวิเคราะห์หาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมในการเรียนของนักเรียน แบบฝึกหัดคุมองประกอบด้วยเนื้อหาหลายระดับ นักเรียนจะเรียนก้าวหน้าสู่ระดับต่อไปตามกำลังของตนเอง การวิเคราะห์หาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่การสร้างความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไป

ไปเรียนที่ศูนย์คุมองอย่างสม่ำเสมอ

ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง

นักเรียนคุมองจะไปเรียนที่ศูนย์คุมองอย่างสม่ำเสมอ ระบบการเรียนแบบคุมองให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และไม่มีการสอนหน้ากระดานดำ คุณครูคุมองจะฝึกให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นสอน

คุณครูคุมองมุ่งมั่นในการสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การค้นหาระดับการเรียนที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถ

ก่อนที่นักเรียนจะมาเรียนที่ศูนย์คุมอง คุณครูคุมองจะจัดเตรียมแบบฝึกหัดในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนไว้ และจะสังเกตนักเรียนอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์คุมอง เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนได้เรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของตนเอง

นักเรียนทำแบบฝึกหัดให้เสร็จด้วยตนเอง

สร้างนิสัยการเรียนที่ดีและมีความเข้าใจในการเรียนที่ลึกซึ้งขึ้น

ตอนที่มาเรียนที่ศูนย์คุมอง หลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วจะนำแบบฝึกหัดนั้นส่งให้คุณครู เมื่อคุณครูตรวจแล้วจะส่งแบบฝึกหัดนั้นกลับคืนให้นักเรียน หากมีข้อผิด นักเรียนจะแก้ไขด้วยตนเอง การทำแบบฝึกหัดให้เสร็จด้วยตนเองจะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ลึกซึ้งมากขึ้น และยังช่วยพัฒนานิสัยการเรียนที่ดีด้วย

สนุกกับการทำการบ้านในทุกๆ วัน

นักเรียนจะได้รับแบบฝึกหัดที่เป็นการบ้านในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถ

หลังจากนักเรียนเรียนที่ศูนย์คุมองเสร็จแล้ว คุณครูคุมองจะให้แบบฝึกหัดที่เหมาะสมกลับไปทำที่บ้าน การดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองต่อการทำการบ้านของบุตรหลานที่บ้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในระบบการเรียนแบบคุมอง
นักเรียนจะนำการบ้านที่ทำเสร็จมาส่งคุณครูในครั้งต่อไปที่มาเรียนที่ศูนย์คุมอง จากนั้นคุณครูจะตรวจการบ้านนั้น หากมีข้อผิด นักเรียนจะแก้ไขข้อผิดในแบบฝึกหัดด้วยตนเองจนกว่าจะได้คะแนนเต็ม

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)