หน้าหลัก > องค์กรของเรา

About the Organisation

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว จากความรักที่พ่อมีต่อลูก

ระบบการเรียนแบบคุมองซึ่งเกิดจากความรักที่พ่อมีต่อลูกนั้น ในปัจจุบันได้แพร่หลายใน มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ด้วยจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆ รวมกันมากกว่า 4.24 ล้านคน (ข้อมูล ณ กันยายน ค.ศ. 2015)
ระบบคุมองพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี และได้รับการยอมรับในหลายประเทศที่มีความแตกต่างในการดำเนินชีวิต ระบบการศึกษา และวัฒนธรรม
ความฝันของพวกเรา คือ การช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

เป้าหมายของคุมอง

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

อ่านต่อ

The Origins of the Kumon Method

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

อ่านต่อ

The Kumon Method Spreading Throughout the World

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

อ่านต่อ

Milestones

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่นและตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียนทั่วทั้งโลก

อ่านต่อ

Milestones

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

อ่านต่อ

Milestones

คุณครูและพนักงานคุมองเรียนรู้จากนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ

Milestones

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

อ่านต่อ

Milestones

นี่คือโลโก้คุมอง คุณเคยเห็นมาก่อนหรือไม่ โลโก้บ่งบอกถึงคุณค่าของเรา

อ่านต่อ

องค์กรของเรา

พวกเราเชื่อมั่นว่า เป็นเรื่องสำคัญที่เด็กจะต้องพัฒนากำลังในการดำรงชีวิต (Life Skills) พวกเรา รวมทั้งคุณครูคุมอง และคุณครูผู้ช่วยที่ศูนย์คุมองจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้เด็กทั่วโลกทำเป้าหมายและความฝันของตนเองให้เป็นจริง

อ่านต่อ

ก้าวแรกสู่องค์กรสีเขียว

กลุ่มบริษัทคุมองเล็งเห็นว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกเป็นความท้าทายที่สำคัญที่เราจะได้พบในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FT Banner
FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)