หน้าหลัก > องค์กรของเรา > เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของระบบการเรียนแบบคุมอง

เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของระบบการเรียนแบบคุมอง

ความฝันของพวกเรา คือ การช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ความฝันของพวกเรา คือ การช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา
เรามุ่งมั่นที่จะทำความฝันนี้ให้เป็นจริงโดยการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมจากการศึกษาแบบเฉพาะตัว

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก ด้วยการสร้างบุคคลที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งความรู้ความสามารถ โดยพยายามค้นหาศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และพัฒนาความสามารถของพวกเขาเหล่านั้นให้ไปยังจุดสูงสุด

เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของระบบการเรียนแบบคุมอง

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้คนในทุกประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลกจะมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยระบบคุมอง และทุกคนจะมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพยายามที่จะก้าวไปสู่การทำความฝันและเป้าหมายของตนเองให้เป็นจริง

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)