หน้าหลัก > องค์กรของเรา > ระบบการเรียนแบบคุมองแพร่หลายไปทั่วโลก

ระบบการเรียนแบบคุมองแพร่หลายไปทั่วโลก

พวกเรามีเป้าหมายที่จะช่วยทำให้ความฝันที่มีอยู่มากมายในโลกให้เป็นจริง

ระบบการเรียนแบบคุมองซึ่งเกิดจากความรักที่พ่อมีต่อลูกนั้น ในปัจจุบันได้แพร่หลายใน 50 ประเทศทั่วโลก ด้วยจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆ รวมกันมากกว่า 4.24 ล้านคน (ข้อมูล ณ กันยายน ค.ศ. 2015)

สร้างความสามารถทางการเรียนในระดับสูงและกำลังในการดำรงชีวิต (Life Skills)

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวที่เหมาะกับผู้คนทุกวัย ระบบคุมองให้ความสำคัญกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน และมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนานิสัยและศักยภาพในการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ศูนย์คุมองนอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกได้ก่อตั้งขึ้นที่กรุงนิวยอร์กในปี ค.ศ. 1974 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ศูนย์คุมองได้แพร่หลายไปยัง 50 ประเทศทั่วโลก

ช่วยให้เด็กทั่วโลกทำเป้าหมายและความฝันของตนเองให้เป็นจริง

ระบบคุมองพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี และได้รับการยอมรับในหลายประเทศที่มีความแตกต่างในการดำเนินชีวิต ระบบการศึกษา และวัฒนธรรม ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ระบบการเรียนแบบคุมองมีความเป็นสากลอันเป็นสิ่งที่ระบบคุมองถือว่ามีความสำคัญและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ระบบการเรียนแบบคุมองมุ่งมั่นที่จะช่วยให้เด็กทั่วโลกทำเป้าหมายและความฝันของตนเองให้เป็นจริง

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)