หน้าหลัก > องค์กรของเรา > องค์กรของเรา

องค์กรของเรา

สร้างกำลังในการดำรงชีวิต (Life Skills) ให้แก่เด็ก

พวกเราเชื่อมั่นว่า เป็นเรื่องสำคัญที่เด็กจะต้องพัฒนากำลังในการดำรงชีวิต (Life Skills) เพื่อที่เขาจะมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิต

จากประสบการณ์การสังเกตเด็กจำนวนมาก พวกเราจึงเชื่อมั่นว่า กำลังในการดำรงชีวิต (Life Skills) จะช่วยให้เด็กดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีชีวิตที่เต็มไปด้วยเป้าหมายและความฝัน พร้อมที่จะเผชิญเรื่องท้าทายต่างๆ และมีกำลังใจที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ อย่างกระตือรือร้น พวกเรา รวมทั้งคุณครูคุมอง และคุณครูผู้ช่วยที่ศูนย์คุมองจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้เด็กทั่วโลกทำเป้าหมายและความฝันของตนเองให้เป็นจริง

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)