หน้าหลัก > สมัครเรียน

สมัครเรียน

สมัครเรียนในระบบการเรียนแบบคุมอง เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีและความสามารถในการเรียนให้กับบุตรหลาน

คุณครูคุมองจะกำหนดจุดเริ่มต้นในการเรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียน
หลังจากได้พูดคุยกับผู้ปกครองและวิเคราะห์ผลการสอบวัดระดับของนักเรียน

ติดต่อศูนย์คุมองและเข้ารับฟังการปฐมนิเทศสำหรับผู้ปกครองที่ศูนย์ เพื่อประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเรียนในระบบคุมองของบุตรหลาน

รายละเอียดค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนรายเดือนประกอบการตัดสินใจในการสมัครเรียน

ข้อมูลสำคัญประกอบการพิจารณาในกรณีที่ขอหยุดเรียนหรือกลับเข้าเรียนใหม่

หากมีการโยกย้ายที่อยู่หรือเกิดความไม่สะดวกด้านใดๆ นักเรียนสามารถทำเรื่องขอย้ายศูนย์ที่เรียนได้

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

“คุมองสอนให้ผมรู้จักการเอาชนะอุปสรรค”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“ถ้าอ่านได้ จับใจความได้ ก็จะจำได้ พอจำได้ก็จะช่วยลดเวลาในการอ่านทวนอ่านซ้ำ”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“คุมองทำให้การเรียนที่โรงเรียนง่ายขึ้น เพราะเหมือนกับเราได้เรียนเนื้อหานั้นมาก่อนแล้ว เวลาสอบก็ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวมาก”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FT Banner
FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF:2.1MB)