หน้าหลัก > สมัครเรียน > ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ติดต่อศูนย์คุมองและนัดหมายเพื่อรับฟังการปฐมนิเทศสำหรับผู้ปกครองที่ศูนย์

ติดต่อศูนย์คุมองและเข้ารับฟังการปฐมนิเทศสำหรับผู้ปกครองที่ศูนย์ เพื่อประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเรียนในระบบคุมองของบุตรหลาน การปฐมนิเทศสำหรับผู้ปกครองจะจัดขึ้นตามกำหนดการของแต่ละศูนย์ กรุณาติดต่อศูนย์คุมองที่ท่านสะดวกเพื่อนัดหมายเข้าฟังการปฐมนิเทศ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองจากสัญลักษณ์ “ค้นหาศูนย์คุมอง” ทางขวามือของหน้าเว็บไซต์

ท่านสามารถค้นหาศูนย์คุมองได้จากสัญลักษณ์ “ค้นหาศูนย์คุมอง” ทางขวามือของหน้าเว็บไซต์ หากไม่พบศูนย์คุมองที่ต้องการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
โทร. 0-2626-6555

นัดหมายเข้าฟังการปฐมนิเทศสำหรับผู้ปกครอง

การปฐมนิเทศสำหรับผู้ปกครองจะจัดขึ้นตามกำหนดการของแต่ละศูนย์

การปฐมนิเทศสำหรับผู้ปกครองจะจัดขึ้นตามกำหนดการของแต่ละศูนย์ กรุณาติดต่อศูนย์คุมองที่ท่านสะดวกเพื่อนัดหมายเข้าฟังการปฐมนิเทศสำหรับผู้ปกครอง

พูดคุยเรื่องผลการสอบวัดระดับกับคุณครูคุมอง

กำหนดจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมในการเรียนสำหรับนักเรียน

ในการปฐมนิเทศผู้ปกครอง คุณครูคุมองจะอธิบายถึงรายละเอียดและขั้นตอนของระบบการเรียนแบบคุมอง หลังจากนั้นนักเรียนจะทำแบบทดสอบวัดระดับ เพื่อวิเคราะห์และกำหนดจุดเริ่มต้นในการเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)