หน้าหลัก > สมัครเรียน > ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนรายเดือน

ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนรายเดือน

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 321* บาท

ค่าเล่าเรียนรายเดือน

ค่าเล่าเรียนรายเดือนรายวิชา ประถมศึกษาปีที่ 6 ลงมา 1,284* บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป 1,391* บาท

นักเรียนจะไปเรียนที่ศูนย์คุมองสัปดาห์ละ
1-2 ครั้ง และได้รับการบ้านสำหรับวันอื่นที่ไม่ได้มาเรียนที่ศูนย์

หมายเหตุ

  • ค่าลงทะเบียนและค่าเรียนรายเดือนจะมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2558 เป็นต้นไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์คุมอง

  • ค่าลงทะเบียนเรียนจะเรียกเก็บครั้งแรกครั้งเดียวในการสมัครเรียนวิชาแรกเท่านั้น หลังจากการชำระค่าลงทะเบียน นักเรียนจะได้รับกระเป๋าใส่การบ้านของคุมอง 1 ใบ

  • การย้ายไปเรียนศูนย์คุมองในต่างประเทศ จำเป็นต้องชำระค่าลงทะเบียนใหม่ตามอัตราของแต่ละประเทศ

คุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมอง

ในระบบการเรียนแบบคุมอง นักเรียนจะเริ่มเรียนจากระดับที่เขาสามารถทำคะแนนได้เต็มโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กจะมีประสบการณ์ของความสนุกและความดีใจ เมื่อเขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จด้วยตนเอง

อ่านต่อ

The Characteristics of Kumon

ระบบการเรียนแบบคุมองมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนไปยังจุดสูงสุด โดยใช้ระบบการเรียนแบบเฉพาะตัว และการเรียนรู้ที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน

อ่านต่อ

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

"คุมองฝึกให้ผมพยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง"

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

"ด้วยความมุ่งมั่น ทำให้ไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้"

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

"คุมองทำให้ผมเรียนที่โรงเรียนได้ง่ายขึ้น"

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก