หน้าหลัก > สมัครเรียน > ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนรายเดือน

ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนรายเดือน

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 321 บาท / 535 บาท

ค่าเล่าเรียนรายเดือน

ค่าเล่าเรียนรายเดือนรายวิชา ประถมศึกษาปีที่ 6 ลงมา 1,284 บาท / 1,500 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป 1,391 บาท / 1,600 บาท

ตามที่มีประกาศเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2558 จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอความร่วมมือให้โรงเรียนกวดวิชา (ยกเว้นโรงเรียนกวดวิชาที่ สช. อนุมัติให้ปรับขึ้นค่าเรียน) ชะลอการเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ทำให้มีศูนย์คุมองบางศูนย์ที่ยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติขึ้นค่าเรียนยังคงเก็บค่าเรียนในอัตราเดิม (1,284 บาท และ 1,391 บาท) กรุณาติดต่อสอบถามศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

นักเรียนจะไปเรียนที่ศูนย์คุมองสัปดาห์ละ
1-2 ครั้ง และได้รับการบ้านสำหรับวันอื่นที่ไม่ได้มาเรียนที่ศูนย์

หมายเหตุ

  • ค่าลงทะเบียนเรียนจะเรียกเก็บครั้งแรกครั้งเดียวในการสมัครเรียนวิชาแรกเท่านั้น หลังจากการชำระค่าลงทะเบียน นักเรียนจะได้รับกระเป๋าใส่การบ้านของคุมอง 1 ใบ

  • การย้ายไปเรียนศูนย์คุมองในต่างประเทศ จำเป็นต้องชำระค่าลงทะเบียนใหม่ตามอัตราของแต่ละประเทศ

คุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมอง

ในระบบการเรียนแบบคุมอง นักเรียนจะเริ่มเรียนจากระดับที่เขาสามารถทำคะแนนได้เต็มโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กจะมีประสบการณ์ของความสนุกและความดีใจ เมื่อเขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จด้วยตนเอง

อ่านต่อ

The Characteristics of Kumon

ระบบการเรียนแบบคุมองมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนไปยังจุดสูงสุด โดยใช้ระบบการเรียนแบบเฉพาะตัว และการเรียนรู้ที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน

อ่านต่อ

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

“คุมองสอนให้ผมรู้จักการเอาชนะอุปสรรค”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“ถ้าอ่านได้ จับใจความได้ ก็จะจำได้ พอจำได้ก็จะช่วยลดเวลาในการอ่านทวนอ่านซ้ำ”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“คุมองทำให้การเรียนที่โรงเรียนง่ายขึ้น เพราะเหมือนกับเราได้เรียนเนื้อหานั้นมาก่อนแล้ว เวลาสอบก็ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวมาก”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก