หน้าหลัก > สมัครเรียน > การหยุดเรียน / การกลับเข้าเรียนใหม่

การหยุดเรียน / การกลับเข้าเรียนใหม่

หากต้องการหยุดเรียน โปรดปรึกษาคุณครูคุมองประจำศูนย์ของท่าน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหยุดเรียนหรือการกลับเข้าเรียนใหม่ โปรดปรึกษาคุณครูคุมองประจำศูนย์ของท่านเพื่อรับคำแนะนำและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

หมายเหตุ:

นักเรียนสามารถหยุดเรียนได้นาน 3 เดือนต่อเนื่องกันโดยไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนรายเดือนสำหรับเดือนที่หยุดเรียน แต่หากในระหว่างที่หยุดเรียนนั้นได้รับแบบฝึกหัดกลับไปทำ นักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนของเดือนนั้นๆ ด้วย ในกรณีที่หยุดเรียนนานเกินกว่า 3 เดือน จะถือเป็นการเลิกเรียน ซึ่งนักเรียนจะต้องชำระค่าลงทะเบียน 535 บาทอีกครั้งในตอนที่กลับเข้าเรียนใหม่

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)