หน้าหลัก > สมัครเรียน > การย้ายศูนย์ที่เรียน

การย้ายศูนย์ที่เรียน

หากมีการโยกย้ายที่อยู่หรือเกิดความไม่สะดวกใดๆ
นักเรียนสามารถทำเรื่องขอย้ายศูนย์ที่เรียน โดยไม่ต้อง
เสียค่าลงทะเบียนใหม่ถ้าการย้ายเข้าเรียนในศูนย์ใหม่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเดือนที่ได้ชำระ
ค่าเล่าเรียนครั้งล่าสุด
การย้ายข้ามไปเรียนศูนย์ในต่างประเทศไม่ถือเป็นการย้ายศูนย์ และต้องชำระค่าลงทะเบียนใหม่ตามอัตราของแต่ละประเทศ

หากมีการโยกย้ายที่อยู่หรือเกิดความไม่สะดวกใดๆ โปรดปรึกษาคุณครูคุมองประจำศูนย์ของท่านสำหรับคำแนะนำและความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อที่นักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเรียนในระบบคุมอง และหากนักเรียนต้องการเรียนต่อในระบบคุมองที่ศูนย์อื่นที่สะดวก ผู้ปกครองสามารถทำเรื่องขอย้ายศูนย์ที่เรียนได้ โดยปรึกษาคุณครูคุมองประจำศูนย์ของท่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการย้ายศูนย์ และขอรับประวัติการเรียนของนักเรียนจากศูนย์เดิมไปยังศูนย์ใหม่

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

“คุมองสอนให้ผมรู้จักการเอาชนะอุปสรรค”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“ถ้าอ่านได้ จับใจความได้ ก็จะจำได้ พอจำได้ก็จะช่วยลดเวลาในการอ่านทวนอ่านซ้ำ”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“คุมองทำให้การเรียนที่โรงเรียนง่ายขึ้น เพราะเหมือนกับเราได้เรียนเนื้อหานั้นมาก่อนแล้ว เวลาสอบก็ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวมาก”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)