หน้าหลัก > สนใจเปิดศูนย์คุมอง > เป้าหมายของคุณครูคุมองและสิ่งที่คุณครูคุมองให้ความสำคัญ

เป้าหมายของคุณครูคุมองและสิ่งที่คุณครูคุมองให้ความสำคัญ

เป้าหมายของคุณครูคุมอง

ค้นหาและพัฒนาศักยภาพ

คุณครูคุมองมุ่งมั่นที่จะสร้างกำลังในการดำรงชีวิต (Life Skills) ให้กับเด็กในชุมชน เพื่อให้เด็กดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีความฝันและเป้าหมาย กล้าที่จะทำสิ่งที่ท้าทาย และกระตือรือร้นในการทำสิ่งใหม่ๆ

สิ่งที่คุณครูคุมองให้ความสำคัญ

มุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถและการเติบโตของเด็ก

คุณครูคุมองช่วยสนับสนุนให้เด็กในชุมชนทำความฝันและเป้าหมายของตนเองให้เป็นจริงเช่นเดียวกับผู้ร่วมอุดมการณ์ทั่วโลก คุณครูคุมองจะสังเกตการเติบโตและพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน ให้คำชมในความสำเร็จของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าในเนื้อหาที่ท้าทายต่อไป

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)