หน้าหลัก > ข้อกำหนดด้านกฎหมาย

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย (Legal Notes)

ทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแจ้งให้ทราบว่า บรรดาโลโก้ กราฟฟิก รูปภาพ ดีไซน์ โครงสร้าง และส่วนประกอบใด ๆ (ในที่นี้ขอเรียกว่า “เนื้อหา”) ทั้งหมดของเว็บไซด์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Kumon Asia & Oceania Pte Ltd แต่เพียงผู้เดียว
ห้ามมิให้บุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีการต่างๆ โดยมิชอบไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Kumon Asia & Oceania Pte Ltd

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ห้ามมิให้บุคคลใดนำข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ไปใช้ เก็บไว้ หรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่นโดยมิชอบไม่ว่าโดยประการใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Kumon Asia & Oceania Pte Ltd

Kumon Asia & Oceania Pte Ltd จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

FT Banner
FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)