หน้าหลัก > ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง > เด็กอายุเท่าไหร่จึงจะเริ่มเรียนคุมองได้

ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง

เด็กอายุเท่าไหร่จึงจะเริ่มเรียนคุมองได้
ระบบการเรียนแบบคุมอง ไม่มีการกำหนดอายุในการเริ่มเรียน อย่างไรก็ดีผู้ปกครองควรติดต่อกับคุณครูคุมองของศูนย์ที่ท่านสะดวกก่อน เพื่อสอบถามและปรึกษาเรื่องความพร้อมในการเข้าเรียนในกรณีของเด็กเล็ก

ในระบบคุมอง นักเรียนจะเริ่มเรียนจากระดับที่พอเหมาะพอดีหรือระดับที่สามารถเรียนก้าวหน้าได้ด้วยตนเอง ระบบการเรียนแบบคุมองมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนเรียนก้าวหน้าตามความสามารถของตนเอง สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 3 ขวบหรือต่ำกว่า กรุณาติดต่อคุณครูคุมองของศูนย์ที่ท่านสะดวก เพื่อสอบถามรายละเอียดของความพร้อมในการเข้าเรียนในกรณีของเด็กเล็ก

NEXT

รายการคำถาม

FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)