หน้าหลัก > ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง > การเรียนในระบบคุมองช่วยให้ผลการเรียนที่โรงเรียนดีขึ้นได้หรือไม่

ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง

การเรียนในระบบคุมองช่วยให้ผลการเรียนที่โรงเรียนดีขึ้นได้หรือไม่
นอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนในระบบคุมองแล้ว นักเรียนยังมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ระเบียบวินัย ความมั่นใจ และนิสัยในการเรียนที่ดี
ความสมดุลระหว่างความสามารถทางวิชาการและกำลังในการดำรงชีวิต (Life Skills) จะช่วยนำไปสู่ผลการเรียนในโรงเรียนที่ดีขึ้นต่อไป

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นการเรียนแบบเฉพาะตัวที่มุ่งสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนจะสามารถเรียนเนื้อหาที่เกินชั้นเรียนได้ด้วยตนเองจากการเรียนที่พอเหมาะพอดีโดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นสอน เมื่อนักเรียนมีความสามารถในการทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาที่ยังไม่เคยเรียนที่โรงเรียนมาก่อนได้ด้วยตนเอง เขาจะเรียนที่โรงเรียนได้ดีขึ้น และรู้สึกสนุกกับการเรียนที่โรงเรียนอีกด้วย

NEXT

รายการคำถาม

FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)