หน้าหลัก > ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง > ทำไมระบบคุมองมีการบ้านให้นักเรียนทำด้วย

ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง

ทำไมระบบคุมองมีการบ้านให้นักเรียนทำด้วย
การที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นประจำทุกวันเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสร้างความชำนาญ ระเบียบวินัย และนิสัยในการเรียนที่ดี

การทำแบบฝึกหัดทั้งที่ศูนย์คุมองและที่บ้าน จะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของแบบฝึกหัดที่ทำได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้นการทำแบบฝึกหัดทุกวันยังช่วยปลูกฝังนิสัยที่ดีในการเรียนอีกด้วย

การดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองในการทำการบ้านของบุตรหลานที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในระบบการเรียนแบบคุมอง เช่นเดียวกับการฝึกเล่นกีฬาหรือดนตรี ความชำนาญจะเกิดขึ้นจากการทำแบบฝึกหัดเป็นประจำทุกวัน การกำหนดเวลาในการทำการบ้านคุมอง เช่น ช่วงก่อนทานอาหารเย็นทุกวันจนเป็นกิจวัตร มีส่วนช่วยให้เด็กเรียนก้าวหน้าไปในระบบคุมองได้อย่างราบรื่นจนจบหลักสูตร

NEXT

รายการคำถาม

FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)