หน้าหลัก > ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง > วิชาคณิตศาสตร์ของคุมอง ทำไมจึงไม่เน้นโจทย์ปัญหา

ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง

วิชาคณิตศาสตร์ของคุมอง ทำไมจึงไม่เน้นโจทย์ปัญหา
แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความสามารถในการคำนวณที่จำเป็นสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายให้ได้เร็วที่สุด จึงหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถนั้น

โจทย์ปัญหามักเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองกังวลใจเมื่อบุตรหลานเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การที่เด็กจะสามารถทำโจทย์ปัญหาได้ดีหรือไม่นั้นมีส่วนสัมพันธ์กับความเข้าใจในภาษาและความชำนาญในการจับใจความของภาษาหรือการตีความโจทย์ด้วย ดังนั้น นอกจากการสร้างความชำนาญในการคำนวณให้กับเด็กจะเป็นสิ่งสำคัญแล้ว การฝึกให้เด็กรักการอ่านและจับใจความเรื่องที่อ่านก็มีส่วนช่วยในการทำโจทย์ปัญหาด้วย

NEXT

รายการคำถาม

FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)