หน้าหลัก > ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง > วิชาภาษาไทยของคุมอง นักเรียนโรงเรียนอินเตอร์สามารถเรียนได้หรือไม่

ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง

วิชาภาษาไทยของคุมอง นักเรียนโรงเรียนอินเตอร์สามารถเรียนได้หรือไม่
นักเรียนชาวไทยที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์สามารถเรียนวิชาการอ่านภาษาไทยในระบบคุมองได้ แต่ความก้าวหน้าในการเรียนอาจจะช้ากว่านักเรียนชาวไทยที่เรียนในโรงเรียนไทยเล็กน้อย เพราะโอกาสที่จะใช้ภาษาไทยในโรงเรียนมีน้อยกว่า

วิชาการอ่านภาษาไทย (Thai Reading Program) ในระบบคุมองคือ หลักสูตรสำหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง และพัฒนาการอ่านให้แก่เด็กเล็กโดยเร็วที่สุด อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองและศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กต่อไป

NEXT

รายการคำถาม

FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)