หน้าหลัก > ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

วิชา

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

"คุมองฝึกให้ผมพยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง"

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

"ด้วยความมุ่งมั่น ทำให้ไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้"

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

"คุมองทำให้ผมเรียนที่โรงเรียนได้ง่ายขึ้น"

อ่านต่อ

FT Banner
FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF:758KB)