หน้าหลัก > ค้นหาศูนย์คุมอง > สุขุมวิท 105 (ลาซาล 27)

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

วิชา

สุขุมวิท 105 (ลาซาล 27)

ที่อยู่: 473 ถ.สุขุมวิท 105 (ลาซาล) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0-2749-2607
วิชา: คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (EFL)
ชื่อคุณครู:

คุณบุษบาบัณ ขันตี

วันเวลาเปิดศูนย์:
อาทิตย์ 08:00 AM-12:00 PM
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 04:00 PM-07:00 PM
พฤหัสบดี 04:00 PM-07:00 PM
ศุกร์ -
เสาร์ 08:00 AM-05:00 PM

หมายเหตุ: ศูนย์คุมองแต่ละศูนย์มีระบบการจัดรอบการเรียนของนักเรียนตามความเหมาะสม ท่านผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดรอบการเรียนได้ที่ศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

แผนที่:

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

“คุมองสอนให้ผมรู้จักการเอาชนะอุปสรรค”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“ถ้าอ่านได้ จับใจความได้ ก็จะจำได้ พอจำได้ก็จะช่วยลดเวลาในการอ่านทวนอ่านซ้ำ”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“คุมองทำให้การเรียนที่โรงเรียนง่ายขึ้น เพราะเหมือนกับเราได้เรียนเนื้อหานั้นมาก่อนแล้ว เวลาสอบก็ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวมาก”

อ่านต่อ

FT Banner
FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF:2.1MB)