หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > คุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมอง > คุณค่าของการเรียนในระบบคุมองอย่างต่อเนื่อง

คุณค่าของการเรียนในระบบคุมองอย่างต่อเนื่อง

การเรียนในระบบคุมองอย่างต่อเนื่องมีส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับบุตรหลาน

การเรียนในระบบคุมองอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างคุณลักษณะที่ดีต่างๆ ที่สำคัญให้กับเด็ก ซึ่งเขาสามารถนำคุณลักษณะที่ดีเหล่านั้นและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาไปใช้ในอนาคตได้ต่อไปแม้จะเรียนจบจากโรงเรียนแล้ว

คุณลักษณะที่ดีจากการเรียนอย่างต่อเนื่องในระบบคุมอง

จุดมุ่งหมายของระบบคุมอง คือ การช่วยให้เด็กได้มีประสบการณ์การเรียนที่สนุก เรียนก้าวหน้าไปได้ด้วยตนเอง และช่วยสร้างให้เขาเป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้โดยการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีต่างๆ ที่สำคัญที่เขาสามารถนำไปใช้ได้จนตลอดชีวิต การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างพื้นฐานทางวิชาการที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการจัดการงานในระดับสูง สมาธิ และความอดทนให้กับเด็ก ทำให้เขารู้จักที่จะคิดริเริ่มและพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถทางวิชาการในระดับสูงและการมีความคิดสร้างสรรค์อีกต่อไปด้วย การเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบคุมองช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสสู่มุมมองด้านต่างๆ ในชีวิต และสร้างให้เขาเป็นบุคคลที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปในอนาคต

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)