หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > วิชาที่เปิดสอนในระบบคุมอง > วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (EFL)

วิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (EFL)

สร้างความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (EFL)

วิชาภาษาอังกฤษ (EFL) มุ่งสร้างความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โดยวิธีการดังต่อไปนี้

  • อ่านและทำความเข้าใจเรื่องราวที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
  • ฟังและทำความเข้าใจเรื่องราวที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ (EFL) มุ่งสร้างความสามารถในการอ่าน ฟัง และทำความเข้าใจเรื่องราวที่เป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ในอนาคตเมื่อนักเรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำ เขาจะสามารถพัฒนาความสามารถที่ได้จากการเรียนภาษาอังกฤษ (EFL) ไปสู่ความสามารถทางการพูดและเขียนในระดับที่สูงขึ้นได้

โครงสร้างของวิชาภาษาอังกฤษ (EFL)

M J G D A 4A 7A อ่านต่อ F E D C B A 2A 3A 4A 5A 6A 7A L M K J I G H 7A 4A A D I J M

as of March 2009

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)