หน้าหลัก > ข่าวสาร > ร่วมงานกับคุมอง

ข่าวสาร

ร่วมงานกับคุมอง

มาร่วมกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา โดยการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อม
จากการศึกษาแบบเฉพาะตัว

เปิดรับสมัครผู้สนใจในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Area Development Manager

รายละเอียดของงาน
• วิเคราะห์คุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์คุมองและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งนำเสนอแนวทาง
การบริหารจัดการศูนย์
• ให้คำแนะนำและสนับสนุนศูนย์คุมองเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

คุณสมบัติ
• สัญชาติไทย
• ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีความสนใจงานด้านการศึกษา
• สามารถปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ หรือ สำนักงานสาขา
• มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel, and PowerPoint)

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวที่ระบุประวัติการศึกษาและการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบหลักฐาน
การศึกษาและรูปถ่ายมาที่
ฝ่ายบุคคล อีเมล hrrecruit@kumon.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-626-6555 ต่อ 1390 หรือ 1391

Be a part to foster people through individualized education for contribution to world peace.
We are looking for energetic individuals to join us in the position of:

Area Development Manager

Job Descriptions
• To analyze the situation of each Kumon centre and education situation of the area and execute the development plan in terms of student progress and centre management
• To provide consultation and support for each Kumon centre opening in Math, English and Thai language subjects

Qualifications
• Thai nationality
• Male or Female, not over 35 years, Bachelor or higher degree
• Interested in working in Education field
• Able to work at Head office or Branch offices
• Computer literate (Microsoft Word, Excel, and PowerPoint)

Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume indicating qualifications and experiences, transcript, expected salary and recent photo to
HR Division email: hrrecruit@kumon.co.th or tel. 02-626-6555 ext.1390, 1391

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)