หน้าหลัก > สนใจเปิดศูนย์คุมอง > รายละเอียดการสัมมนาการเปิดศูนย์คุมอง

รายละเอียดการสัมมนาการเปิดศูนย์คุมอง

การสำรองที่นั่งเพื่อเข้าฟังสัมมนาการเปิดศูนย์คุมอง

ท่านที่สนใจเข้าฟังสัมมนาการเปิดศูนย์คุมอง สามารถสำรองที่นั่งได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัครและกด Save ใบสมัคร
- ใบสมัครผู้สนใจเปิดศูนย์ (เฉพาะท่านที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทฯ)
- ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป (เฉพาะท่านที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทฯ)
2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
3. ส่งไฟล์ใบสมัครมาที่อีเมล franchise@kumon.co.th

บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันการเข้าฟังสัมมนาของท่านผ่านทางอีเมลล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันสัมมนา
ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการแจ้งเหตุผลสำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังสัมมนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-6555 (ต่อ 1453, 1454, 1455) หรือ 06-1480-4239 (สำหรับติดต่อช่วงนอกเวลาทำการ)

*กำหนดการสัมมนาประจำปี 2562

<กรุณาส่งใบสมัครล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันสัมมนา>

พื้นที่เปิดศูนย์ / สถานที่จัดสัมมนา
• กรุงเทพฯ จังหวัดในภาคกลาง และ ภาคตะวันออก / สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
(8 กุมภาพันธ์, 16 กุมภาพันธ์, 1 มีนาคม, 16 มีนาคม, 12 เมษายน, 27 เมษายน)

พื้นที่เปิดศูนย์ / สถานที่จัดสัมมนา
• ภาคเหนือ / สำนักงานคุมอง สาขาเชียงใหม่
• ภาคใต้ (ไม่รวมจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา) / สำนักงานคุมอง สาขาหาดใหญ่
(23 กุมภาพันธ์, 8 มีนาคม, 20 เมษายน)

พื้นที่เปิดศูนย์ / สถานที่จัดสัมมนา
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานคุมอง สาขาขอนแก่น
(16 มีนาคม, 12 เมษายน)
*กำหนดการสัมมนาและขั้นตอนในการเปิดศูนย์คุมองอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์)จำกัด อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ ชั้น 15-16 เลขที่ 90
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.0-2626-6555

สำนักงานคุมอง สาขาเชียงใหม่
อาคารไลฟ์ อิน ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1/1 ถนนทิพยเนตร
ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.0-5320-0955-7

สำนักงานคุมอง สาขาขอนแก่น
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 2 เลขที่ 356/1 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0-4336-5101

สำนักงานคุมอง สาขาหาดใหญ่
อาคารเรดาร์กรุ๊ป ชั้น 5 เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร.0-7423-2170

• การสัมมนาเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30-15:00 น. (ลงทะเบียน 9:00-9:30 น.)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าฟังสัมมนาหลังเวลา 9:30 น.


สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมมนา
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3. อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับการสอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครเปิดศูนย์คุมองที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทฯ)

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)