หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง > เเรื่องที่ 3 คุมองทำให้การเรียนที่โรงเรียนง่ายขึ้น เพราะเราได้เรียนเนื้อหานั้นมาก่อนแล้ว เวลาสอบก็ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวมาก

“คุมองทำให้การเรียนที่โรงเรียนง่ายขึ้น เพราะเราได้เรียนเนื้อหานั้นมาก่อนแล้ว เวลาสอบก็ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวมาก”

“คุมองทำให้การเรียนที่โรงเรียนง่ายขึ้น เพราะเราได้เรียนเนื้อหานั้นมาก่อนแล้ว เวลาสอบก็ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวมาก”

ณิชกานต์ สว่างกุล (ฟ้ามุ่ย)

จบระดับสุดท้ายวิชาภาษาอังกฤษ

วิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เริ่มเรียน
คณิตศาสตร์

ก่อนเรียนคุมอง ผลการเรียนของหนูอยู่ระดับปานกลาง หนูไม่ค่อยเก่งวิชาคณิตศาสตร์ แต่ชอบภาษาอังกฤษมากกว่าค่ะ คุมองช่วยเรื่องการเรียนที่โรงเรียน เช่น เวลาที่ทำข้อสอบประเภทอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน หนูก็จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนคุมองไปใช้ในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่หนูสนใจ รวมทั้งข้อมูลความรู้ต่างๆ บนเว็บไซต์ซึ่งส่วนใหญ่จะมีข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าหากเราสามารถอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษได้ดี เราก็จะสามารถค้นหาสิ่งที่เราสนใจได้ง่ายขึ้นค่ะ คุมองทำให้การเรียนที่โรงเรียนง่ายขึ้น เพราะเหมือนกับเราได้เรียนเนื้อหานั้นมาก่อนแล้ว เวลาสอบก็ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวมาก ตอนอยู่ชั้น ป.6 หนูก็ได้ไปสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษซึ่งหนูรู้สึกว่ายาก แต่ก็ทำได้ 100 คะแนนเต็มค่ะ อีกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่เรียนคุมองคือ ความมั่นใจว่าตนเองสามารถทำได้ เวลาสอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวนาน สามารถนำเวลาตรงนั้นไปใช้อ่านหนังสือวิชาอื่นๆ ได้ และอีกอย่างหนึ่งคือ จากที่เมื่อก่อนเคยชอบแค่วิชาภาษาอังกฤษ แต่ตอนนี้หนูก็ชอบคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกวิชาด้วยค่ะ โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะ การที่จะเป็นหมอได้ต้องมีความขยัน อดทน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งทุกอย่างหนูก็ได้ฝึกฝนมาจากการเรียนคุมองทั้งสองวิชา การทำแบบฝึกหัดทุกวันเป็นการปลูกฝังความขยันและอดทน ฝึกหาคำตอบด้วยตนเองทำให้เราสามารถศึกษาสิ่งที่เราสนใจด้วยตัวเองได้ อีกทั้งตำราของคณะแพทย์ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าหนูสามารถอ่านทำความเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หนูก็จะสามารถศึกษาหาความรู้ได้ดีค่ะ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FT Banner
FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)

เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)