หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง > เเรื่องที่ 3 “แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

กฤตพัชร ไชยถาวรกุล (ฟรุตตี้)

นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนจบระดับสุดท้ายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ EFL

วิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เริ่มเรียน
7A

“การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เรียนคุมองอันดับแรก คือ มีความอดทนสูงมากๆ ไม่ค่อยท้อ แล้วก็มีระเบียบมากขึ้น ผลการเรียนก็เริ่มดีขึ้น น่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีครับ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษดีขึ้นเยอะเลยครับ ตอน ม.4 ผมไปเรียนที่อเมริกา 1 ปี ตอนอยู่ที่นั่น ผมใช้ความรู้จากวิชาภาษาอังกฤษของคุมองเยอะมากที่โรงเรียน เช่น การอ่าน การเขียน คุมองช่วยให้ผมเขียนตอบได้ ได้ใช้ไวยากรณ์บ่อยขึ้น เขียนได้เร็ว มีความรอบคอบ สามารถจัดรูปประโยคได้หลายแบบ คุมองแตกต่างตรงที่มีการบ้านที่ต้องทำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า และการเรียนคุมองทำให้ผมมองเห็นพัฒนาการของการเรียนชัดเจนกว่าที่อื่น เพราะมีการบันทึกเวลา ข้อผิด ผมดูสมุดบันทึกผลการเรียนของตัวเองบ่อยมาก จะได้รู้ว่าตัวเองผิดตรงไหน ครั้งต่อไปจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FT Banner
FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)

เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)