หน้าหลัก > ข่าวสาร > กิจกรรม “เพื่อนแนะนำเพื่อน” 21 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2561

ข่าวสาร

กิจกรรม “เพื่อนแนะนำเพื่อน” 21 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2561

1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 21 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2561
2. ของรางวัล “เป้สะพายหลัง” (รุ่นครบรอบ 20 ปี)
3. รายละเอียดกิจกรรมและเงื่อนไขต่างๆ
3.1 “ผู้แนะนำ” และ “ผู้ได้รับการแนะนำ” จะได้รับ “เป้สะพายหลัง” คนละ 1 ใบ
3.2 นักเรียน 1 คน มีสิทธิ์รับ “เป้สะพายหลัง” ได้สูงสุด 2 ใบ
3.3 “ผู้แนะนำ” และ “ผู้ได้รับการแนะนำ” ต้องเรียนต่อเนื่อง 2 เดือน ดังนี้
- แนะนำและสมัครเรียนรอบเดือนสิงหาคม ต้องเรียนต่อเนื่องในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2561
- แนะนำและสมัครเรียนรอบเดือนกันยายน ต้องเรียนต่อเนื่องในเดือน กันยายน-ตุลาคม 2561
3.4 “ผู้แนะนำ” และ “ผู้ได้รับการแนะนำ” ต้องเรียนที่ศูนย์คุมองเดียวกันตลอดระยะเวลาที่สมัครเรียนและเรียนต่อเนื่อง 2 เดือนตามเงื่อนไขข้างต้น
 

“ผู้แนะนำ” ได้แก่
- นักเรียนปัจจุบันที่กำลังเรียนคุมอง
- นักเรียนที่สมัครเรียนจากกิจกรรม “เพื่อนแนะนำเพื่อน” สามารถแนะนำต่อได้

นักเรียนตามเงื่อนไขนี้ ไม่สามารถเป็น “ผู้ได้รับการแนะนำ”
- นักเรียนที่กำลังเรียนคุมองและต้องการสมัครเรียนวิชาเพิ่ม
- นักเรียนที่หยุดเรียนไม่เกิน 3 เดือน (เนื่องจากยังคงสถานะนักเรียนคุมอง)

การรับของรางวัล
ติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ศูนย์คุมองที่นักเรียนเรียนอยู่
1. แนะนำและสมัครเรียนรอบเดือนสิงหาคม รับของภายในเดือนกันยายน 2561
2. แนะนำและสมัครเรียนรอบเดือนกันยายน รับของภายในเดือนตุลาคม 2561

Search for a Center

Search for a Kumon Center near you


About
Kumon

Yesterday, today, and tomorrow we at Kumon always have, and always will, place the utmost importance on continuing to learn.

President Kumon Institute of Education Co., Ltd.

Instructors and staff continuously learn from students.

Words of the founder of
Kumon that we value.

Through the Kumon Method we aim to
foster sound, capable individuals
who can succeed in achieving
their goals in life.

Click here for a detailed
explanation of the secret
behind the Kumon Method.

Click here to read about the essential role of the Instructor for the Kumon Method.

One father’s love for his son gave birth to the Kumon Method of learning.

Kumon has a dream, a dream of world peace brought about by education.

Timeless and borderless, Kumon does its all for each and every individual.

It began with children in Japan and now extends to students all around the world.