หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร

What is the Kumon Method of Learning?

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนแบบเฉพาะตัว
โดยมีการวิเคราะห์หาจุดเริ่มต้นในการเรียนที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนแต่ละคน
นักเรียนจะเริ่มเรียนจากระดับที่พวกเขาสามารถทำคะแนนได้เต็มจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
แบบฝึกหัดคุมองออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ได้ด้วยตนเอง
เมื่อนักเรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามกำลังของตนเอง
เขาจะสามารถทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาเทียบเท่าชั้นเรียนในโรงเรียน
และสามารถเรียนเนื้อหาที่เกินชั้นเรียนในโรงเรียนได้ในที่สุด

ระบบการเรียนแบบคุมองและจุดเด่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

ดูรายละเอียด

 • ระบบการเรียนคุมองมีแพร่หลายทั่วโลก

  ในขณะที่เนื้อหาแต่ละวิชามีความแตกต่างกัน ทุกวิชาที่คุมองเปิดสอนทั่วโลกต่างอยู่บนหลักการเดียวกัน

  ดูรายละเอียด

 • ลักษณะสำคัญ 5 ประการของแบบฝึกหัดคุมองที่เป็นขั้นเป็นตอน

  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

  ดูรายละเอียด

 • บทบาทของคุณครูคุมอง

  บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

  ดูรายละเอียด

ในระบบการเรียนแบบคุมอง นักเรียนจะเริ่มเรียนจากระดับที่เขาสามารถทำคะแนนได้เต็มโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กจะมีประสบการณ์ของความสนุกและความดีใจ เมื่อเขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จด้วยตนเอง

อ่านต่อ

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดมานานมากกว่า 50 ปี
ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแบบฝึกหัดมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่น
และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ได้มากที่สุด

อ่านต่อ

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนแบบเฉพาะตัว นักเรียนแต่ละคนจะทำแบบฝึกหัดก้าวหน้าไปตามความสามารถของตนเอง โดยมีคุณครูคุมองคอยให้คำแนะนำ เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อ่านต่อ

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FT Banner
FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)