หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > วิชาที่เปิดสอนในระบบคุมอง > โปรแกรมทักษะการใช้ดินสอ

โปรแกรมทักษะการใช้ดินสอ

ช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะต่างๆ ในการควบคุมดินสอ

โปรแกรมทักษะการใช้ดินสอ

โปรแกรมทักษะการใช้ดินสอ เป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าของนักเรียนในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่เป็นวิชาหลักของคุมอง โดยการพัฒนาความสามารถในการควบคุมดินสอ

โปรแกรมทักษะการใช้ดินสอ ช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะต่างๆ ในการควบคุมดินสอ
โดยมีทักษะดังนี้

  • จับดินสออย่างมั่นคงและถูกต้อง
  • เขียนด้วยน้ำหนักที่คงที่สม่ำเสมอ
  • ควบคุมการลากเส้นตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
  • การลากเส้นตรง
  • การลากเส้นโค้ง
  • การลากเส้นภายในแนวเส้นที่แคบ

แบบฝึกหัดมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้สึกสนุกและอาจใช้กับเด็กก่อนวัยเรียนที่เพิ่มเริ่มหัดใช้ดินสอ โปรแกรมทักษะการใช้ดินสอประกอบด้วยเนื้อหา 2 ระดับคือ ZI และ ZII โดยมีระดับละ 100 แผ่น

จุดมุ่งหมายของ ZI

นักเรียนฝึกการจับและใช้ดินสอหรือสีเทียนกับแบบฝึกหัดด้วยความสนุกสนาน
นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการควบคุมดินสอผ่านการฝึกการลากเส้นอย่างง่าย

ZI 1a

ZI 15a

ZI 21a

จุดมุ่งหมายของ ZII

นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการควบคุมดินสออย่างต่อเนื่อง โดยการลากเส้นโค้งที่ยาวขึ้น แนวเส้นสีขาวมีขนาดแคบลงและต้องใช้ความชำนาญมากขึ้น

ZII 1a

ZII 51a

ZII 71a

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียน
จากการเรียนในระบบคุมอง

อ่านต่อ

เรื่องที่ 1

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

อ่านต่อ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)