หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง > เเรื่องที่ 2 ถ้าอ่านได้ จับใจความได้ ก็จะจำได้ พอจำได้ก็จะช่วยลดเวลาในการอ่านทวนอ่านซ้ำ

“ถ้าอ่านได้ จับใจความได้ ก็จะจำได้ พอจำได้ก็จะช่วยลดเวลาในการอ่านทวนอ่านซ้ำ”

“ถ้าอ่านได้ จับใจความได้ ก็จะจำได้ พอจำได้ก็จะช่วยลดเวลาในการอ่านทวนอ่านซ้ำ”

ปารย์ณิสรา ออกสุข (ปารย์)

วิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เริ่มเรียน
การอ่านภาษาไทย

(คุณแม่) สิ่งที่ประทับใจคุมองคือ คุมองเป็นการเรียนตามระดับความสามารถของเด็กแต่ละคน ถ้าเขาทำได้ก็ให้ก้าวไปทำเนื้อหาที่ท้าทายมากขึ้น ถ้ายังทำไม่ได้ ก็ให้ฝึกฝนเรื่องเดิมให้คล่องก่อน คุมองเน้นให้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดทุกวัน

สำหรับวิชาภาษาไทยของคุมอง เมื่ออ่านเนื้อเรื่องแล้ว จะมีคำถามนำว่าถ้าเราจะตอบคำถาม เราต้องอ่านตรงจุดไหน ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กรู้ว่าตรงไหนคือจุดสำคัญของย่อหน้านี้ เรื่องนี้ “ถ้าอ่านได้ จับใจความได้ ก็จะจำได้ พอจำได้ก็จะช่วยลดเวลาในการอ่านทวนอ่านซ้ำ” ดังนั้นเวลาที่เรียนที่โรงเรียนซึ่งมีเนื้อหามากขึ้น เขาก็รู้ว่าเนื้อหาตรงไหนที่จะหยิบมาใช้ได้ ทำให้สามารถตอบได้เร็วและอ่านได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะ

น้องปารย์อ่านหนังสือได้เก่งและเร็ว ซึ่งในระดับอายุขนาดนี้สามารถจับใจความได้ขนาดนี้ถือว่าดีเยี่ยมแล้วแต่ยังคงเทียบกับผู้ใหญ่ไม่ได้ คุณแม่คิดว่าน้องปารย์น่าจะจับใจความได้ดีกว่าในเด็กรุ่นเดียวกัน และตอนนี้น้องบอกเองได้เลยว่าเขาอยากอ่านหนังสืออะไร เช่น น้องปารย์บอกแม่ให้ซื้อหนังสือเชอร์ล็อคโฮล์มส์ คุณแม่ก็สงสัยว่าน้องปารย์อยากอ่านแบบที่เป็นหนังสือวรรณกรรมผู้ใหญ่หรือเป็นหนังสือการ์ตูนเด็ก คุณแม่เลยตัดสินใจซื้อแบบที่เป็นหนังสือการ์ตูนเด็กให้ เพราะแบบที่เป็นหนังสือวรรณกรรมจะหนาแล้วก็ไม่มีรูปเลย สุดท้ายน้องปารย์ก็มาบอกว่าไม่ใช่แบบที่ต้องการอ่าน คุณแม่เลยต้องกลับไปซื้อให้ใหม่ที่เป็นแบบวรรณกรรม ส่วนเรื่องที่น้องปารย์เคยอ่านมาแล้วก็มี สามก๊ก ซุนวู ค่ะ

Search for a Center

Search for a Kumon Center near you

About
Kumon

Yesterday, today, and tomorrow we at Kumon always have, and always will, place the utmost importance on continuing to learn.

President Kumon Institute of Education Co., Ltd.

Instructors and staff continuously learn from students.

Words of the founder of
Kumon that we value.

Through the Kumon Method we aim to
foster sound, capable individuals
who can succeed in achieving
their goals in life.

Click here for a detailed
explanation of the secret
behind the Kumon Method.

Click here to read about the essential role of the Instructor for the Kumon Method.

One father’s love for his son gave birth to the Kumon Method of learning.

Kumon has a dream, a dream of world peace brought about by education.

Timeless and borderless, Kumon does its all for each and every individual.

It began with children in Japan and now extends to students all around the world.