หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง > เเรื่องที่ 2 “สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

ณัฐภัสสร อรรครังสี (ปูเป้)

นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนจบระดับสุดท้ายวิชาคณิตศาสตร์

วิชา
คณิตศาสตร์
เริ่มเรียน
3A

“ช่วงจะขึ้น ม. ปลาย หนูสอบเข้าห้อง Gifted Math ต้องสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 วิชา คุมองก็ช่วยเรื่องการสอบวิชาคณิตศาสตร์ จำได้ว่าแทบไม่ต้องอ่านคณิตศาสตร์เลย คุมองช่วยสร้างพื้นฐานให้เรานำไปต่อยอดในระดับ ม.ปลายได้ดีมากค่ะ และในตอนที่เรียนเกินชั้นเรียนก็รู้สึกว่าเนื้อหาแบบฝึกหัดมันยากอยู่บ้าง แต่ก็ทำได้ ซึ่งช่วยทำให้การเรียนที่โรงเรียนเข้าใจได้มากขึ้น เพราะว่าเราเคยเรียนมาก่อนแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง เราสามารถนำไปใช้ที่โรงเรียนหรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น บางวิชาต้องอ่านหนังสือและทำความเข้าใจด้วยตัวเอง บางเรื่องข้อสอบไม่ได้ออกในหนังสือ เราต้องค้นคว้าจากรอบๆ ตัว อีกสิ่งหนึ่งก็คือการจัดแบ่งเวลาและการมีวินัยในตัวเองค่ะ คุมองฝึกให้เราใช้เวลาเป็น เห็นคุณค่าของเวลา เช่น ถ้าจัดเวลาอ่านหนังสือไว้แล้วก็ต้องทำให้ได้ตามนั้น สิ่งที่ทำให้เรียนจบระดับสุดท้าย คือ การมีเป้าหมายค่ะ เวลาจะทำอะไร ต้องทำให้สำเร็จและดีที่สุด เราต้องมีความพยายาม มีแรงฮึดที่จะจบระดับสุดท้าย”

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FT Banner
FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)

เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)