หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข้อมูลการบำรุงรักษาระบบ

ข่าวสาร

5 กันยายน 2557

ข้อมูลการบำรุงรักษาระบบ

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในระบบการเรียนแบบคุมอง

เนื่องจากการบำรุงรักษาระบบ ท่านจึงไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ของเราได้ในช่วงระยะเวลานี้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:00 น. – เวลา 10:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

Search for a Center

Search for a Kumon Center near you


About
Kumon

Yesterday, today, and tomorrow we at Kumon always have, and always will, place the utmost importance on continuing to learn.

President Kumon Institute of Education Co., Ltd.

Instructors and staff continuously learn from students.

Words of the founder of
Kumon that we value.

Through the Kumon Method we aim to
foster sound, capable individuals
who can succeed in achieving
their goals in life.

Click here for a detailed
explanation of the secret
behind the Kumon Method.

Click here to read about the essential role of the Instructor for the Kumon Method.

One father’s love for his son gave birth to the Kumon Method of learning.

Kumon has a dream, a dream of world peace brought about by education.

Timeless and borderless, Kumon does its all for each and every individual.

It began with children in Japan and now extends to students all around the world.