หน้าหลัก > สนใจเปิดศูนย์คุมอง > ประสบการณ์การเป็นคุณครูคุมอง > เรื่องที่ 1 คุณศิริรัตน์ ต้อยสุวรรณ์

เรื่องที่ 1

“ครูคุมองได้ช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้สังคม และได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา”

คุณศิริรัตน์ ต้อยสุวรรณ์

เปิดศูนย์:
กุมภาพันธ์ 2550

เริ่มจากการที่เห็นหลานของตัวเองเรียนคุมอง และสังเกตได้ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะแตกต่างจากหลานอีกคนที่ไม่ได้เรียนคุมอง จึงเกิดข้อสงสัยว่าระบบคุมองนี้สามารถฝึกให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างไร จึงเข้าไปศึกษาหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่าน่าจะดีถ้าเด็กๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสเรียนในระบบนี้ และที่สำคัญระบบการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่สอนให้เด็กท่องจำเพื่อนำไปสอบมากกว่าการทำความ
เข้าใจได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้เด็กๆ หลายคนไม่สามารถพัฒนา
ตัวเองไปได้ และเด็กเองอาจจะยังไม่ทราบถึงศักยภาพของตัวเอง จึงอยากให้พ่อแม่ทุกคนได้มองเห็นศักยภาพและเชื่อมั่นในตัวลูกและ
ส่งเสริมต่อไป จึงเป็นที่มาของการคิดจะเปิดศูนย์คุมอง

ระบบการเรียนคุมองสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยที่บางครั้งเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำได้อย่างไร โดยมีแบบฝึกหัดเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาและก้าวหน้าด้วยตนเองมากกว่าที่จะรอให้ครูสอน ที่สำคัญเด็กๆ จะได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทำไม่ได้ให้ได้ด้วยตัวเอง และทำให้เขาค้นพบความสามารถของตัวเอง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่
ทำให้เด็กๆ มีทัศนคติและลักษณะนิสัยในการเรียนที่ดี

การเป็นครูคุมอง ทำให้รู้สึกภูมิใจเมื่อเห็นรอยยิ้มของนักเรียนแต่ละคน เมื่อเขาบอกว่าหนูทำได้แล้วค่ะ เป็นความรู้สึกที่มีความสุขไปกับนักเรียนด้วยเวลาที่เห็นเขาประสบความสำเร็จ และเรายังได้ช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมในอนาคต ซึ่งถ้าเราต้องการให้สังคมน่าอยู่ ครูคุมองก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมนี้ได้ นอกจากนี้การทำงานคุมองเราจะได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และได้รับมิตรภาพจากครูคุมองด้วยกันเอง จากผู้ปกครองและนักเรียนด้วย จึงทำให้เรารู้สึกอยากส่งต่อความสุขไปให้กับทุกคนเหมือนที่เราได้รับเช่นกันค่ะ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)