หน้าหลัก > สนใจเปิดศูนย์คุมอง > ประสบการณ์การเป็นคุณครูคุมอง > เรื่องที่ 2 คุณสิริลักษณ์ ศรีใส

เรื่องที่ 2

“ครูคุมองนอกจากจะเป็นอาชีพที่มีคุณค่าต่อคนอื่นแล้ว ยังสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วย”

คุณสิริลักษณ์ ศรีใส

เปิดศูนย์:
มีนาคม 2547

ดิฉันคิดว่าคนทุกคนมีศักยภาพ ถ้าเราอยู่ในแวดวงที่สามารถทำให้เด็กรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตตัวเองได้ ถือเป็นความโชคดีของเรา จริงอยู่ที่อาชีพในโลกนี้มีมากมาย แต่อาชีพอะไรที่จะมีทั้งความดีและประโยชน์ ความดีก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบทำและรู้สึกมีคุณค่า ประโยชน์ก็คือสามารถเลี้ยงชีพได้ การที่จะหางานที่มีครบอย่างนี้ไม่ง่ายนัก ซึ่งการทำงานคุมองทำให้เราได้สิ่งเหล่านี้ครบถ้วน

จุดเด่นของระบบการเรียนคุมองคือ การดึงศักยภาพของเด็กออกมา เป็นการเรียนที่มีเด็กเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ ระบบคุมองต่างจากที่อื่นตรงที่เรามีปรัชญา การทำอะไรโดยมีปรัชญามารองรับจะ
ทำให้งานเดินไปได้อย่างราบรื่นและไม่ผิดเป้าหมาย ปรัชญาของ
คุมองคือความตั้งใจของคุณโทรุ คุมอง ที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนโดยมีลูกชายของท่านเป็นตัวอย่าง ทำให้ปรัชญาคุมองมีความชัดเจน การที่คุณโทรุบอกว่าคุณครูทุกคนต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนปรัชญาที่อยู่ในองค์กรของเรา ทำให้ระบบคุมองมีเสน่ห์ ต่างจากระบบอื่นๆ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)