หน้าหลัก > สนใจเปิดศูนย์คุมอง > ประสบการณ์การเป็นคุณครูคุมอง > เรื่องที่ 4 คุณณัฐรินีย์ พงศ์พัฒนานุกุล

เรื่องที่ 4

“การอบรมผู้เปิดศูนย์ใหม่ ทำให้มีความเข้าใจระบบการเรียนคุมอง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง”

คุณณัฐรินีย์ พงศ์พัฒนานุกุล

เปิดศูนย์:
กรกฎาคม 2558

ดิฉันเปิดศูนย์คุมองเพราะอยากให้ลูกๆ และคนในชุมชนบ้านเกิดของตนเอง ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยระบบการเรียนคุมอง เช่น ความสามารถในการคำนวณ การวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จุดเด่นของระบบการเรียนคุมองคือ แบบฝึกหัดและวิธีการ
สอน ซึ่งสองสิ่งนี้ทำให้เชื่อมั่นว่าเราจะช่วยพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนแต่ละคนไปยังจุดสูงสุดได้ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การอบรมผู้เปิดศูนย์ใหม่ที่บริษัทฯ จัดให้ก่อนที่จะเปิดศูนย์ช่วยให้เรามีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนคุมอง รู้บทบาทหน้าที่ เนื้อหาแบบฝึกหัดและวิธีการสอนวิชาต่างๆ ในแบบของคุมอง นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติงานจริงที่ศูนย์คุมองอื่นๆ ก่อนที่เราจะเปิดศูนย์ของตัวเอง ซึ่งทำให้เราสามารถนำสิ่งต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมของบริษัทฯ ไปใช้ได้จริงตอนที่เปิดศูนย์ของตัวเอง

การเป็นครูคุมองทำให้มีโอกาสได้เป็นผู้ค้นหาความสามารถของเด็กๆ แต่ละคนและดึงศักยภาพนั้นออกมาพัฒนาต่อไป ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ภาคภูมิใจมากที่สุดค่ะ

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)