หน้าหลัก > องค์กรของเรา > เหตุการณ์สำคัญของคุมอง

เหตุการณ์สำคัญของคุมอง

ตอนนี้ระบบการเรียนแบบคุมองซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นจากความรักของพ่อที่มีต่อลูกเป็นระบบการศึกษาหนึ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยพัฒนานักเรียนทั่วโลก

ณ ขณะนี้ มีนักเรียนที่ใดที่หนึ่งของโลกกำลังเรียนด้วยระบบการเรียนแบบคุมองอยู่

กว่า 50 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งคุมอง ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 4.26 ล้านคน* ใน มากกว่า 50 ประเทศและภูมิภาคกำลังเรียนด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง ระบบการเรียนแบบคุมองมีเป้าหมายที่จะสร้างทักษะด้านวิชาการพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ โดยไม่คำนึงถึงอายุของนักเรียน รวมทั้งเป็นระบบการเรียนแบบรายบุคคลที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

พื้นฐานของคุมองคือ การพัฒนาทักษะด้านวิชาการพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ของการเรียนด้วยระบบการเรียนแบบคุมองที่ได้รับการยอมรับ ดังนั้น ระบบการเรียนแบบคุมองจึงได้รับการต้อนรับจากหลายๆ ชุมชนทั่วโลกซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านวัฒนธรรม คุณค่า และระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก *จำนวนนักเรียนรวมทุกวิชา (ณ เดือนธันวาคม 2015)

ปี ค.ศ. 1958
คุมองถูกก่อตั้งขึ้น

ปี ค.ศ. 1958
คุมองถูกก่อตั้งขึ้น

คุมองสำหรับเด็กจำนวนมากเท่าที่จะเป็นไปได้

ในปี ค.ศ. 1962 คุณโทรุ คุมอง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลายประการที่ท่านปรารถนาอยากให้เป็นจริงในอนาคต สิ่งที่ท่านเขียนไว้ไม่นานหลังจากก่อตั้งบริษัทอย่างที่ทราบกันนั่นคือ คุณโทรุ คุมอง ปรารถนาที่จะเผยแพร่ะบบการเรียนแบบคุมองออกสู่ต่างประเทศ

คุณโทรุ คุมอง ได้เขียนแบบฝึกหัดลงบนแผ่นกระดาษให้ลูกชายชื่อ ทาเคชิ และแบบฝึกหัดเหล่านั้นต่อมากลายเป็นต้นแบบของแบบฝึกหัดในระบบการเรียนแบบคุมองทุกวันนี้ ด้วยความปรารถนาที่อยากจะช่วยเหลือเด็กจำนวนมากเท่าที่จะเป็นไปได้ไปให้ถึงศักยภาพของพวกเขา คุณโทรุ คุมอง จึงได้ก่อตั้งบริษัท Osaka Institute of Mathematics ขึ้นในปี ค.ศ. 1958 ในเมืองโอซาก้า ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา คุมองได้เริ่มมอบโอกาสให้แก่เด็กจำนวนมากขึ้นๆ

ตั้งแต่แรก คุณโทรุ คุมอง มีความเชื่อแรงกล้าว่าระบบการเรียนแบบคุมองจะแพร่หลายไปทั่วโลก และต้องการให้เด็กๆ ทั่วโลกได้เรียนคุมอง โดยได้ตั้งความหวังที่จะให้นักเรียนจำนวนมากเท่าที่จะเป็นไปได้สามารถพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ประสบความสำเร็จในชีวิต และช่วยทำให้โลกเกิดสันติภาพซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนในระบบการเรียนแบบคุมองของพวกเขา

ปี ค.ศ. 1974
เริ่มขยายสาขาออกสู่ต่างประเทศเป็นครั้งแรก

ปี ค.ศ. 1974
เริ่มขยายสาขาออกสู่ต่างประเทศเป็นครั้งแรก

ศูนย์คุมองแห่งแรกในต่างประเทศตั้งอยู่ในนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์คุมองแห่งแรกในต่างประเทศที่นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1974 เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์

ในกรณีนี้เป็นเพราะว่าครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่เคยส่งบุตรหลานเรียนคุมองในประเทศญี่ปุ่นต้องโยกย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องมาจากการโอนย้ายงานของคุณพ่อ พวกเขาจึงขอให้คุมองช่วยเปิดศูนย์สำหรับนักเรียนที่โยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองเหล่านั้น จึงเป็นที่มาของศูนย์คุมองที่เปิดสอนคณิตศาสตร์แห่งแรกในต่างประเทศในนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไต้หวัน บราซิล เยอรมัน: นักเรียนคุมองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

คุณโทรุ คุมอง ได้วางแผนที่จะสร้างอนุสรณ์ในการเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ของคุมองในภูมิภาคอเมริกาใต้ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1994

จากกรณีของครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่โยกย้ายไปอยู่นิวยอร์ค ตั้งแต่นั้นมา มีศูนย์คุมองเปิดสอนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของคนทั่วไป และในปี ค.ศ. 1970 มีศูนย์คุมองเปิดสอนสำหรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในไต้หวัน บราซิล และเยอรมัน จนชุมชนท้องถิ่นในประเทศเหล่านั้นต่างยกย่องประสิทธิภาพการเรียนการสอนของศูนย์คุมองเป็นอย่างมาก เป็นผลให้เด็กๆ ในบริเวณนั้นเริ่มเข้ามาเรียนคุมองมากขึ้น และในเวลาต่อมาก็มีคนในชุมชนท้องถิ่นเหล่านั้นเปิดศูนย์คุมองของพวกเขาเอง ด้วยวิธีนี้ทำให้ระบบการเรียนแบบคุมองวางรากฐานอยู่ในภูมิภาคและประเทศเหล่านี้

เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนให้แก่เด็กๆ ในชุมชนเหล่านี้ จึงได้มีการแปลแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองให้เป็นภาษาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้มีการก่อตั้งสำนักงานสาขาในประเทศเหล่านี้ รวมทั้งสร้างระบบที่จะช่วยสนับสนุนศูนย์คุมองอีกด้วย ในปี ค.ศ. 1979 ประเทศไต้หวันมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 1,000 คน และในประเทศบราซิลก็มีจำนวนนักเรียนเดียวกันในปี ค.ศ. 1982 และปี ค.ศ. 1983 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 9 ปีหลังจากที่เปิดศูนย์คุมองแห่งแรกในนิวยอร์ค มีจำนวนนักเรียนคุมองนอกประเทศญี่ปุ่นเกินกว่า 10,000 คน

ปี ค.ศ. 1985
นักเรียนคุมองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

ปี ค.ศ. 1985
นักเรียนคุมองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

ปาฏิหาริย์แห่งซูมิตัน

ในปี ค.ศ. 1988 ผู้ช่วยครูใหญ่ที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองซูมิตัน รัฐอลาบาม่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มให้ความสนใจคุมองเป็นอย่างมากหลังจากที่เห็นระบบการเรียนแบบคุมองในข่าวโทรทัศน์ เธอจึงได้ขอให้คุมองนำระบบการเรียนแบบคุมองเข้าไปสอนในโรงเรียนของเธอโดยถือว่าคุมองเป็นหนึ่งในวิชาเรียนภาคปกติ* ในโรงเรียนประถมซูมิตัน

ผลของการเรียนคุมองเป็นที่น่าประทับใจจนทำให้นักเรียนได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดระดับของคุมองเพิ่มสูงขึ้นจาก 70 เป็น 90 คะแนน พัฒนาการที่รวดเร็วที่เมืองซูมิตันทำให้ผู้คนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจและได้รับการขนานนามว่า "ปาฏิหาริย์แห่งซูมิตัน" ในสื่อต่างๆ รายงานข่าวนี้ส่งผลดียิ่งต่อภาพลักษณ์ของคนทั่วไปที่มีต่อคุมองในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี ค.ศ. 1989 นิตยสาร Newsweek ได้ตีพิมพ์บทความหนึ่งที่บรรยายเรื่องราวของระบบการเรียนแบบคุมองที่ถูกนำไปใช้ในโรงเรียนประถมซูมิตัน เป็นผลให้จำนวนผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากจากทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ปีต่อมาในปี ค.ศ. 1990 นิตยสาร Time ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับคุมองอีกจนทำให้มีจำนวนผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นจากทั่วโลก *ไม่ได้ถูกใช้ในปัจจุบัน

ระบบการเรียนแบบคุมอง: แพร่หลายไปทั่วโลกและตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ

แบบฝึกหัดวิชาภาษาแม่ถูกใช้ในหลายประเทศ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ปัจจุบันถูกใช้ใน 23 ประเทศและภูมิภาค แบบฝึกหัดวิชาภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ปัจจุบันถูกใช้ใน 6 ประเทศและภูมิภาค และแบบฝึกหัดวิชาภาษาสเปนปัจจุบันถูกใช้ใน 7 ประเทศ

บทความในนิตยสาร Time รวมไปถึงรายงานข่าวจากสื่ออื่นๆ ทำให้ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นที่สนใจมากขึ้นจากทั่วโลก ผู้คนจำนวนมากติดต่อขอให้คุมองไปเปิดศูนย์ เราจึงตอบรับคำขออย่างรวดเร็วด้วยการวางนโยบายเปิดศูนย์คุมองท้องถิ่นภายใต้การดูแลของคุณครูคุมองท้องถิ่น

คุณโทรุ คุมอง เชื่อว่าระบบการเรียนแบบคุมองสามารถใช้ในการค้นหาศักยภาพของนักเรียนไม่ใช่แค่วิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่รวมไปถึงวิชาภาษาอีกด้วย ดังนั้นท่านจึงแนะนำให้จัดทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมา เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านทำความเข้าใจของนักเรียน โดยเริ่มใช้แบบฝึกหัดดังกล่าวในประเทศออสเตรเลียในปี ค.ศ. 1990 หลังจากนั้นได้จัดทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาขึ้นมา อาทิเช่น ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน และภาษาไทย

ในปี ค.ศ. 1980 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่น แบบฝึกหัดเหล่านั้นต่อมาได้ถูกนำไปใช้ในประเทศอื่นๆ โดยเริ่มต้นที่ประเทศบราซิลในปี ค.ศ. 2004

นักเรียนคุมองมีจำนวนมากกว่า 2 ล้านคนในปี ค.ศ. 1993 จากนั้นมีจำนวนเกินกว่า 3 ล้านคนในปี ค.ศ. 2001 และเกินกว่า 4 ล้านคนในปี ค.ศ. 2006* *จำนวนนักเรียนทั่วโลก

ปี ค.ศ. 2009
คุมองในฐานะแบรนด์ระดับโลกเป็นปีที่เริ่มเข้าสู่ 50 ปีถัดไปของประวัติศาสตร์ของเรา

ปี ค.ศ. 2009
คุมองในฐานะแบรนด์ระดับโลกเป็นปีที่เริ่มเข้าสู่ 50 ปีถัดไปของประวัติศาสตร์ของเรา

และได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาการเรียนในระบบคุมองให้ดีขึ้น

แม้ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันระหว่างประเทศและภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และความแตกต่างทางด้านค่านิยมและระบบการศึกษา ความปรารถนาที่อยากจะเรียนรู้ของเด็กๆ และความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานของพวกเขาต่างเหมือนกันทั่วโลก ทุกวันนี้ เด็กๆ ทั่วโลกกำลังพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการในระดับสูงและกำลังเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้นซึ่งคงต้องขอบคุณการเรียนในระบบคุมองของพวกเขา

ในปี ค.ศ. 2000 คุมองได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการ ในเวลานั้น สำนักงานใหญ่ของแต่ละภูมิภาคได้เพิ่มความพยายามที่จะประชาสัมพันธ์และสนับสนุนระบบการเรียนแบบคุมองให้แพร่หลาย รวมทั้งสนับสนุนในการเปิดศูนย์ตามชุมชนท้องถิ่นต่างๆ

ปี ค.ศ. 2008 เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคุมอง และเป็นปีที่เรายืนยันอีกครั้งถึงวิสัยทัศน์ของเราต่ออนาคตของคุมอง เราได้ปฏิญาณว่าจะปรับปรุงวิธีการสอนในระบบการเรียนแบบคุมองและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ของเรา

ในปี ค.ศ. 2014
คุณครูทั่วโลกเรียนรู้จากเด็กเพื่อที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น

ในปี ค.ศ. 2014
คุณครูทั่วโลกเรียนรู้จากเด็กเพื่อที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น

การฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาลของคุณโทรุ คุมอง ผู้ก่อตั้งบริษัท

ในวันที 16 มีนาคม 2014 มีการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาลของคุณโทรุ คุมอง ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีคุณครูคุมอง พนักงานและแขกผู้มีเกียรติมากกว่า 7,500 คนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้

หัวข้อของงานฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาลของคุณโทรุ คุมอง คือ "ความฝัน" ซึ่งงานครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการให้ผู้เข้าร่วมงานกล่าวยืนยันความฝันที่คุณโทรุ คุมอง ได้เคยกล่าวไว้ และในช่วงครึ่งหลังของงาน คุณครูและพนักงานมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญในการเรียนรู้จากเด็กๆ โดยมีคุณครู 7 ท่านจากแต่ละภูมิภาคของโลกขึ้นนำเสนอบนเวทีทีละคน

คุณโทรุ คุมอง กล่าวถึงปรัชญาในการค้นหาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนดังต่อไปนี้ "ไม่มี 'สิ่งนี้ดีแล้ว' จะมีแต่ 'สิ่งที่ดีกว่า' อยู่เสมอ" พวกเราชาวคุมองทุกคนจะรำลึกถึงคำพูดเหล่านี้ไว้ในใจในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ระบบการเรียนแบบคุมองให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าพวกเขาอายุเท่าไหร่หรือพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนในโลก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)