หน้าหลัก > องค์กรของเรา > ปณิธานแรงกล้าของคุมอง

ปณิธานแรงกล้าของคุมอง

ที่คุมอง เราแบ่งปันความฝัน
ความฝันที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดบนโลกด้วยการศึกษา

เราจะมุ่งมั่นทำให้ความฝันกลายเป็นจริงโดยการช่วยพัฒนาบุคคลให้ดีขึ้นผ่านการศึกษาแบบรายบุคคล

การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของโลกที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่ง คุมองจะอุทิศตนเพื่อการเจริญเติบโตและความสุขของแต่ละบุคคลด้วยการปฏิบัติตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และคุณค่าในระบบการเรียนของเรา

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก ด้วยการสร้างบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งความรู้ความสามารถ โดยพยายามค้นหาศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และพัฒนาความสามารถของพวกเขาเหล่านั้นให้ไปยังจุดสูงสุด

วิสัยทัศน์

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้คนในทุกประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลกจะมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง และทุกคนจะมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพยายามที่จะมุ่งไปสู่การทำความฝันและเป้าหมายของตนเองให้กลายเป็นจริง

คุณค่า

THE KUMON WAY
สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด คือ เด็กๆ แต่ละคน
การเรียนรู้ในระบบคุมองไม่ว่าวิชาใดก็ตาม
จะเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่มีประโยชน์เสมอต่ออนาคตและการเติบโตของเด็กคนนั้น
และการสร้างโอกาสให้เด็กๆ จำนวนมากเท่าที่จะมากได้ ได้เรียนรู้ด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง
เป็นหลัก 2 ประการที่เราจะยึดมั่นไว้ในหัวใจเสมอในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
เพราะนั่นคือ เหตุผลเดียวที่ทำให้มีระบบการเรียนแบบคุมองตั้งอยู่และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งเป็นความรับผิดชอบของเราที่มีต่อเด็กทุกๆ คนด้วย
ยามใดที่เราหลงทางไปหรือเกิดความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในการทำงาน
เราจะตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำไปเพื่อเด็กๆ จริงหรือไม่
และเราจะยืนยันร่วมกันในทิศทางที่เราจะก้าวไปด้วยกันเสมอ
เราจะทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดอย่างเต็มที่
เพื่อสร้างคุณค่าของระบบการศึกษานี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
และเพื่อให้เด็กๆ จำนวนมากเท่าที่จะมากได้ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง
สิ่งถัดไปที่เราให้ความสำคัญคือ ผู้ที่มีอุดมการณ์และมีหัวใจเดียวกันที่พร้อมจะร่วมเดินไปกับเรา
เริ่มตั้งแต่คุณครูคุมองทุกๆ ท่าน รวมไปถึงผู้ที่ให้ความสำคัญกับเด็ก
และทำงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมร่วมกันผ่านการศึกษา
สำหรับบุคคลเหล่านั้น เราจะให้ความเคารพอย่างสูงสุด
โดยให้ความคุ้นเคยสนิทสนมและความรู้สึกสำนึกในบุญคุณจากใจจริง
โดยจะให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมร่วมกันและการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
สิ่งถัดไปที่เราให้ความสำคัญคือ พนักงานคุมองทุกๆ คน
เราจะให้ความสำคัญในความพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน
ที่ทำให้พนักงานทุกๆ คนมีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัย
รวมทั้งมีสวัสดิการที่เหมาะสมพร้อมๆ กับการมีความรู้สึกร่วมกันถึงเป้าหมายและคุณค่าของงาน
เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างกระตือรือร้น มีชีวิตชีวาและมีการเติบโตพัฒนาขึ้นในทุกๆ วัน

สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือ ความสัมพันธ์ที่มีต่อสังคม

เรารู้สึกสำนึกในบุญคุณของสังคมที่เราอาศัยอยู่และประกอบกิจกรรมอยู่ทุกๆ วัน
ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในขณะเดียวกันกับการเป็นประชาชนในสังคม
เราจะให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโลกทั้งมวล
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจัง เพื่อสร้างสังคมของเราให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
ด้วยการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวัฒนธรรมของสังคมที่เราอยู่

สุดท้ายนี้ เราทุกคนจะยึดมั่น 3 สิ่งต่อไปนี้ไว้ในใจอย่างเหนียวแน่นและจะประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับทั้ง 3 สิ่งนี้เสมอ

  1. 1. เราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่า สิ่งที่เราได้พูดหรือทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับและถูกต้องตามหลักศีลธรรมหรือไม่
  2. 2. เราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแสดงความรู้สึกดีใจและปลาบปลื้มใจในการที่จะยึดมั่นในอุดมการณ์และมีความภาคภูมิใจในฐานะของบุคคลที่ทำงานด้านการศึกษา
  3. 3. เราจะอ่อนน้อมถ่อมตนและพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน เพื่อที่เราจะสามารถทำให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีกว่าวันนี้อยู่เสมอ

เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)