หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > ระบบการเรียนแบบคุมองและจุดเด่น

ระบบการเรียนแบบคุมองและจุดเด่น

What is the Kumon Method of Learning?

ที่คุมอง เราอุทิศตนเพื่อค้นหาศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเต็มที่ คุณครูคุมองคอยให้คำแนะนำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง เป็นผลให้นักเรียนรับรู้ว่าพวกเขาก็สามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองถ้าพวกเขาพยายาม รวมทั้งสามารถสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ที่ท้าทายด้วยตัวเอง

คุมองมุ่งที่จะสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถและสามารถวางเป้าหมายในชีวิตด้วยตนเอง

ที่คุมอง เราเชื่อว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดที่เราสามารถทำเพื่อเด็กๆ ได้ก็คือการพัฒนาความสามารถให้พวกเขาเรียนก้าวหน้าไปทำแบบฝึกหัดระดับมัธยมปลายผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่วัยเยาว์และพัฒนาทั้งความสามารถด้านวิชาการระดับสูงและความสามารถที่จะเรียนรู้โดยพึ่งพาตนเอง หรือที่คุมองมักเรียกว่า ความสามารถในการ "เรียนรู้ด้วยตนเอง" เป็นผลให้หลังจากที่เด็กๆ ที่ได้เรียนคุมอง เติบโตขึ้นและเข้าสู่วัยทำงาน พวกเขาจะสามารถคิดวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองแม้ในเวลาที่พวกเขาเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากก็ตาม ทักษะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนักเรียนได้รับมาจากการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดคุมองมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนสามารถช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและความฝันของพวกเขา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูก

ครั้งแรกที่คิดค้นระบบการเรียนแบบคุมอง คุณโทรุ คุมอง ผู้ก่อตั้งมีทฤษฎีว่าตราบใดที่ลูกชายของเขาสามารถทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายได้อย่างไม่ยากลำบาก ลูกของเขาจะมีเวลาเหลืออีกมากมายที่จะไปค้นหาสิ่งอื่นๆ ที่เขาสนใจ ดังนั้น คุณโทรุจึงคิดว่าสิ่งที่เขาสามารถทำได้ที่บ้านก็คือการช่วยให้ลูกชายของเขาเก่งคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย

ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ลูกชายของเขาพึ่งพาตนเอง คุณโทรุ คุมอง จึงจัดเตรียมแบบฝึกหัดและวิธีการเรียนการสอนด้วยตนเอง โดยเขาได้เขียนแบบฝึกหัดการคำนวณลงในกระดาษเปล่าและจัดเรียงข้อด้วยวิธีการที่ช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งทำให้ลูกชายของเขาสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้ด้วยตนเอง

สิ่งที่คุณโทรุ คุมอง คิดค้นขึ้นมาคือต้นแบบของการศึกษาด้วยวิธีการของคุมอง โดยเขาได้วางรากฐานสำหรับการเรียนแบบเฉพาะตัวของคุมอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาความสามารถด้านวิชาการ รวมไปถึงการค้นหาศักยภาพ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรายังคงให้ความสำคัญสูงสุด

ระบบการเรียนแบบคุมองจะให้นักเรียนเริ่มต้นจากจุดที่ง่ายซึ่งเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนโดยที่ไม่คำนึงถึงอายุหรือระดับชั้นเรียนของพวกเขา

ระบบการเรียนแบบคุมองจะให้นักเรียนเรียนด้วยการทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองโดยที่ไม่มีใครสอน

นักเรียนจะเริ่มต้นทำแบบฝึกหัดจากจุดที่พวกเขาทำได้อย่างไม่ยากลำบากโดยที่ไม่ได้ตัดสินจุดเริ่มต้นบนพื้นฐานของอายุและชั้นเรียนที่โรงเรียนเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาสัมผัสกับความสนุกในการเรียน ตัวอย่างเช่น เมื่อพวกเขาทำแบบฝึกหัดได้อย่างสบาย พวกเขาก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง สามารถทำแบบฝึกหัดได้คะแนนเต็ม สนุกกับการเรียน รวมทั้งสามารถเรียนก้าวหน้าไปทำแบบฝึกหัดชุดถัดไปได้โดยไม่ยากลำบาก ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ง่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างพื้นฐานการเรียนที่แข็งแกร่งซึ่งนักเรียนจะสามารถพัฒนาความสามารถด้านวิชาการได้ด้วยตนเอง

ที่คุมอง เราช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถด้านวิชาการและการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยแน่ใจว่าพวกเขากำลังทำแบบฝึกหัดในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" อยู่เสมอ

ระดับของการเรียนที่ "พอเหมาะพอดี" ก็คือ ระดับที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคนที่จะพัฒนาความสามารถด้านวิชาการและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถเป็นระดับที่ทำได้อย่างสบายหรือเป็นระดับที่ท้าทาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนแต่ละคนในขั้นการเรียนที่แตกต่างกันในการเรียนคุมองของพวกเขา อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องคงไว้เสมอคือต้องเป็นระดับที่นักเรียนสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ของความสำเร็จและเรียนก้าวหน้าไปได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่มีใครสอนวันแล้ววันเล่า และขอให้ระลึกเสมอว่าคุณครูคุมองจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องโดยค่อยๆ เพิ่มระดับความยากของแบบฝึกหัดทีละเล็กทีละน้อย และในขณะเดียวกันคุณครูก็จะคำนึงถึงการเพิ่มพูนระดับความสามารถด้านวิชาการให้แก่นักเรียนแต่ละคนไปด้วย

เมื่อได้เรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นจิตใจอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกับที่พวกเขาต้องพยายามออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีร่างกายแข็งแรง ด้วยการเรียนอย่างต่อเนื่องในระดับนี้ นักเรียนจะเกิดความมั่นใจในตนเองและเข้าใจว่าพวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าพวกเขาใช้ความพยายาม ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างทักษะด้านวิชาการในระดับสูงได้

ระบบการเรียนแบบคุมองมีเป้าหมายให้นักเรียนเรียนเกินชั้นเรียนที่โรงเรียนผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนก้าวหน้าขึ้นไปทำแบบฝึกหัดระดับมัธยมปลายตั้งแต่วัยเยาว์

เมื่อได้เรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" นักเรียนจะคิดได้ด้วยตนเองและทำแบบฝึกหัดจนเสร็จ ในเวลาที่พวกเขาทำแบบฝึกหัดไม่ได้ พวกเขาจะมองหาคำบอกใบ้และตัวอย่างที่มีอยู่ในแบบฝึกหัดและลองคิดด้วยตนเองว่าจะทำแบบฝึกหัดอย่างไร ด้วยวิธีนี้ การเรียนอย่างต่อเนื่องในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" ช่วยส่งเสริมความสามารถในการเรียนโดยพึ่งพาตนเองหรือที่คุมองมักเรียกว่า "เรียนรู้ด้วยตนเอง"

จากนั้นนักเรียนจะใช้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นไปในการเรียนเนื้อหาที่เกินชั้นเรียนที่โรงเรียนของพวกเขาต่อไปจนถึงแบบฝึกหัดระดับสูงๆ และมีความยากมากขึ้น

ดังนั้นการเรียนคุมองจีงช่วยทำให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าสู่เนื้อหาระดับมัธยมปลายตั้งแต่วัยเยาว์เกิดขึ้นได้

สรุปว่าระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนที่ค้นหาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนเป็นรายบุคคลและพัฒนาความสามารถไปให้ถึงจุดสูงสุด

ที่คุมอง เราเชื่อในศักยภาพที่มหาศาลในตัวนักเรียนของเราและต้องการที่จะพัฒนาความสามารถของนักเรียนแต่ละคนให้มากยิ่งขึ้น ระบบการเรียนแบบคุมองซึ่งเกิดขึ้นจากความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกยึดมั่นแนวคิดและความคิดเห็นของคุณโทรุ คุมอง ผู้ก่อตั้งอย่างไม่เสื่อมคลาย และในเวลาเดียวกันเรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ดีกว่าด้วยการพัฒนาแบบฝึกหัดและวิธีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และวันนี้ระบบการเรียนนี้ก็ยังคงแพร่หลายไปสู่หลายประเทศและภูมิภาคมากขึ้นทั่วโลก

จุดเด่น 4 ประการที่ทำให้คุมองประสบความสำเร็จตามที่กล่าวมาข้างต้นมีดังนี้

1. การให้การสอนแบบเฉพาะตัว

คุมองเป็นระบบการเรียนเฉพาะตัวที่เอื้อให้นักเรียนแต่ละคนเรียนในระดับที่ไม่ยากลำบากโดยไม่คำนึงถึงอายุและชั้นเรียนที่โรงเรียนและเรียนก้าวหน้าเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียน ที่คุมอง นักเรียนจะมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์ของความสำเร็จในขณะที่พวกเขามีความสามารถด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาศักยภาพไปจนถึงจุดสูงสุด

ดูรายละเอียด

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

คุมองให้ความสำคัญมากต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยส่งเสริมให้ศึกษาแบบฝึกหัด คิดและทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง ความสามารถในการเรียนโดยพึ่งพาตนเองช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและช่วยให้พวกเขาค้นหาเป้าหมายและความปรารถนา

ดูรายละเอียด

3. แบบฝึกหัดที่เป็นขั้นเป็นตอน

แบบฝึกหัดของคุมองถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนเริ่มต้นทำแบบฝึกหัดที่ง่ายไปสู่แบบฝึกหัดที่ยากแบบทีละเล็กทีละน้อย วิธีนี้จะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนเรียนในระดับที่เหมาะสมและเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่น

ดูรายละเอียด

4. คุณครูคุมอง

คุณครูคุมองค้นหาความสามารถของนักเรียนแต่ละคนและดึงศักยภาพของพวกเขาออกมา คุณครูคอยสังเกตความสามารถด้านวิชาการ บุคลิกลักษณะ และวิธีการทำแบบฝึกหัดของนักเรียนแต่ละคนอย่างจดจ่อ บนพื้นฐานจากการสังเกต คุณครูจะให้การสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัดในระดับที่ "พอเหมาะพอดี"

ดูรายละเอียด

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

FT Banner
FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)