หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > ระบบการเรียนแบบคุมองและจุดเด่น > 1. การให้การสอนแบบเฉพาะตัว

ระบบการเรียนแบบคุมองและจุดเด่น

About the Organization

1. การให้การสอนแบบเฉพาะตัว

วิธีการเรียนแบบเฉพาะตัวของคุมองเอื้อให้เด็กแต่ละคนเรียนในระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสามารถด้านวิชาการของเขาโดย ไม่คำนึงถึงอายุและชั้นเรียนที่โรงเรียนรวมทั้งก้าวหน้าจนเรียนเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียน

การให้การสอนแบบเฉพาะตัวคืออะไร

คุมองให้การสอนแบบเฉพาะตัวเพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนพัฒนาความสามารถของเขาให้ไปถึงจุดสูงสุด

ระดับความสามารถของเด็กแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถที่มีโดยธรรมชาติของพวกเขาและสภาพแวดล้อมที่พวกเขาได้รับการเลี้ยงดูมา หากนักเรียนถูกบังคับให้เรียนเนื้อหาที่เหมือนกันเพียงเพราะว่าพวกเขาอายุเท่ากัน เด็กบางคนอาจจะเสียความมั่นใจเนื่องจากแบบฝึกหัดนั้นยากเกินไป ในขณะที่คนอื่นๆ อาจจะรู้สึกเบื่อเนื่องจากแบบฝึกหัดง่ายเกินไป ดังนั้นสิ่งสำคัญคือนักเรียนทุกคนควรต้องทำแบบฝึกหัดที่เหมาะสมที่สุดกับความสามารถด้านวิชาการของพวกเขา

ตลอดระยะเวลาที่เรียนคุมอง คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของพวกเขาและพิจารณาถึงระดับความชำนาญในเนื้อหาที่นักเรียนทำ

นักเรียนกลายเป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น

ที่คุมอง นักเรียนเริ่มต้นเรียนในระดับที่พวกเขาสามารถทำได้คะแนนเต็มและเรียนก้าวหน้าไปตามความสามารถของตนเอง ด้วยวิธีการเรียนในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถอย่างต่อเนื่อง นักเรียนจะกลายเป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้นและสัมผัสกับประสบการณ์ของความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าขณะที่ความสามารถด้านวิชาการก็เพิ่มมากขึ้น ที่คุมอง เราอ้างอิงถึงระดับที่เหมาะสมในการเรียนว่าระดับที่ "พอเหมาะพอดี" ของนักเรียน

ทั้งนักเรียนที่รู้สึกเบื่อต่อการเรียนในห้องเรียนที่มีรูปแบบเดียวกันและนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนในห้องเรียนต่างสามารถพัฒนาความสามารถของพวกเขาไปสู่จุดสูงสุดได้เมื่อพวกเขาได้เรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี"

นักเรียนเรียนเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียน

เด็กๆ ที่คุมองเริ่มต้นเรียนในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถและเรียนก้าวหน้าตามความสามารถของตนเองโดยไม่คำนึงถึงอายุและชั้นเรียนที่โรงเรียน ตัวอย่างเช่น นักเรียนชั้น ป.5 ป.6 หรือแม้กระทั่งชั้น ม.1 อาจจะเริ่มต้นเรียนเรื่องบวกที่คุมองหากพิจารณาแล้วว่าจำเป็น ในทางกลับกัน เราไม่ปิดกั้นนักเรียนที่เรียนก้าวหน้าขึ้นไปเรียนเนื้อหาระดับมัธยมปลายเพียงเพราะว่าพวกเขายังคงเรียนอยู่ในระดับชั้นประถม

นักเรียนเริ่มต้นเรียนคุมองในระดับที่พวกเขาสามารถทำได้โดยไม่ยากลำบากซึ่งบ่อยครั้งเป็นระดับที่ต่ำกว่าระดับเนื้อหาที่พวกเขากำลังเรียนที่โรงเรียน ในไม่ช้า การเรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้พวกเขาเรียนทันระดับชั้นเรียนและจากนั้นเรียนก้าวหน้าจนเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียน

หลังจากที่เรียนเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนไปได้ 2 หรือ 3 ปี นักเรียนนอกจากจะได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการมากขึ้นแล้วยังมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการเรียนเนื้อหาที่ท้าทาย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพด้านอื่นๆ อาทิเช่น ความสามารถในการพึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้น และทัศนคติด้านบวก

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)