หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > ระบบการเรียนแบบคุมองและจุดเด่น > 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ระบบการเรียนแบบคุมองและจุดเด่น

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ความสามารถในการเรียนด้วยความกระตือรือร้นทำให้การค้นหาความฝันและเป้าหมายกลายเป็นจริง

การเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้น

ที่คุมอง เราให้ความสำคัญมากกับความสามารถในการเรียนโดยพึ่งพาตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาวิธีการทำแบบฝึกห้ดด้วยตนเองโดยไม่ถามใคร ด้วยการทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนและปรารถนาที่จะเรียนก้าวหน้ามากขึ้น

ที่คุมอง คุณครูไม่ได้สอนนักเรียนเหมือนทั่วไป แต่นักเรียนจะตั้งใจอ่านคำอธิบายบนแบบฝึกหัดและพยายามทำด้วยตนเอง

เมื่อเด็กแต่ละคนได้รับแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของพวกเขา สมาธิในการเรียนจะสามารถได้รับการพัฒนาด้วยการทำแบบฝึกหัดปริมาณหนึ่งในการนั่งทำรวดเดียว นักเรียนจะได้สัมผัสถึงความสำเร็จซึ่งได้รับการกระตุ้นจากการเรียนก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเนื้อหาระดับที่สูงขึ้นๆ เมื่อนักเรียนเจอแบบฝึกหัดที่เนื้อหายากหรือใช้เวลานานในการเรียน พวกเขาจะได้ทำแบบฝึกหัดซ้ำเท่าที่จำเป็นซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีความชำนาญในเนื้อหาและก้าวสู่ระดับถัดไป

นักเรียนที่สามารถค้นหาศักยภาพของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

แบบฝึกหัดคุมองถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าทีละเล็กละน้อยจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก

ตัวอย่างเช่น คำอธิบายและตัวอย่างถูกรวบรวมไว้ในเนื้อหาใหม่ในแบบฝึกหัดชุดเริ่มต้นเข้าสู่เรื่องใหม่เพื่อให้นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองและก้าวหน้าไปทำเนื้อหาระดับสูงๆ ได้โดยไม่ยากลำบาก

คุณครูคุมองให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการทำความเข้าใจเนื้อหาที่กำลังเรียนอยู่และค้นหาวิธีการและคำตอบด้วยตนเอง ดังนั้นคุณครูจะไม่บอกคำตอบทันทีในเวุลาที่นักเรียนเข้ามาถาม แต่คุณครูจะให้คำแนะนำอย่างระมัดระวังเพื่อให้นักเรียนสามารถรับรู้ถึงจุดสำคัญและทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเองแทน

นักเรียนผู้ที่สามารถค้นหาศักยภาพของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

คุมองเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อเด็กในการเรียนเนื้อหาที่เกินระดับชั้นเรียนปัจจุบันที่โรงเรียนของพวกเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าสู่การเรียนเนื้อหาระดับชั้นมัธยมปลายในขณะที่ยังคงเรียนอยู่ชั้นประถมหรือมัธยมต้นเป็นเป้าหมายที่สำคัญประการหนึ่ง เมื่อนักเรียนคุมองเรียนเกินชั้นเรียน พวกเขาจะได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการซึ่งจะช่วยนำพาให้พวกเขาก้าวหน้าไปได้ไกลในการเรียนในอนาคตเป็นอย่างมาก ผลก็คือนักเรียนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาค้นหาศักยภาพอันเต็มเปี่ยมในตัวของพวกเขา

นักเรียนคุมองที่มีความสามารถในการเรียนด้วยความกระตือรือร้นจะสามารถค้นหาเป้าหมายและสิ่งที่ต้องการได้ดียิ่งขึ้น โดยเป้าหมายที่สำคัญยิ่งของคุมองก็คือ นักเรียนแต่ละคนใช้ความสามารถใหม่ๆ ที่ได้ค้นพบในการสร้างอนาคตที่สดใสต่อตนเองและต่อสังคม

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)