ลักษณะสำคัญ 5 ประการของแบบฝึกหัดคุมองที่เป็นขั้นเป็นตอน

แบบฝึกหัดคุมองช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เราจะสาธิตให้ดูโดยใช้แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เป็นตัวอย่าง

Watch the Video

แบบฝึกหัดที่เป็นขั้นเป็นตอนของคุมองช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเรียนก้าวหน้าไปได้ด้วยตนเอง

ทำไมถึงต้องมีแบบฝึกหัดจำนวน 4,420 แผ่นจากระดับที่ง่ายที่สุดไปจนถึงระดับที่ยากที่สุด

Kumon worksheets are small-step worksheets
×
Watch the Video

ลักษณะสำคัญประการที่ 1
นักเรียนเริ่มต้นจากข้อที่ง่าย
จากนั้นก็ทำต่อไป

ทำไมนักเรียนถึงต้องเริ่มต้นทำจากข้อที่พวกเขาสามารถทำได้อย่างสบาย

ลักษณะสำคัญประการที่ 1
×
Watch the Video

ลักษณะสำคัญประการที่ 2
นักเรียนเรียนวิธีการคำนวณอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ทำไมระยะเวลาที่ทำแบบฝึกหัดถึงมีความสำคัญต่อนักเรียนในการพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ของพวกเขา

ลักษณะสำคัญประการที่ 2 >
×
Watch the Video

ลักษณะสำคัญประการที่ 3
นักเรียนเรียนก้าวหน้าด้วยความรู้สึกที่แท้จริงที่พวกเขากำลังได้รับการพัฒนาทักษะ

ทำไมนักเรียนทั้งหมดถึงสามารถเรียนก้าวหน้าด้วยความมั่นใจในตนเองที่เต็มเปี่ยม

ลักษณะสำคัญประการที่ 3
×
Watch the Video

ลักษณะสำคัญประการที่ 4
นักเรียนคิดด้วยตนเองและแก้ข้อผิดด้วยตนเอง

ทำไมการทำแบบฝึกหัดผิดถือเป็นส่วนสำคัญในการทำแบบฝึกหัดที่เป็นขั้นเป็นตอนของคุมอง

ลักษณะสำคัญประการที่ 4
×
Watch the Video

ลักษณะสำคัญประการที่ 5
นักเรียนเรียนรู้จากตัวอย่างด้วยตนเอง

นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าไปทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาที่พวกเขายังไม่เคยเรียนมาก่อนได้อย่างไร

ลักษณะสำคัญประการที่ 5
×

แบบฝึกหัดที่เป็นขั้นเป็นตอนของคุมองช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนให้ไปสู่จุดสูงสุด

นอกเหนือจากลักษณะสำคัญทั้ง 5 ประการที่กล่าวมาแล้ว ยังมีลักษณะสำคัญอีกหลายๆ ประการที่รวมอยู่ในแบบฝึกหัดที่เป็นขั้นเป็นตอนที่มีเนื้อหาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนไปจนถึงระดับมัธยมปลาย ลักษณะสำคัญทุกประการถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง