หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > ระบบการเรียนแบบคุมองและจุดเด่น > 3. แบบฝึกหัดที่เป็นขั้นเป็นตอน > ระบบการเรียนคุมองมีแพร่หลายทั่วโลก

ระบบการเรียนคุมองมีแพร่หลายทั่วโลก

ที่คุมอง เราสร้างเสริมทักษะด้านวิชาการในระดับสูงควบคู่ไปกับความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์และภาษาของเรา

แบบฝึกหัดคุมองที่ใช้แพร่หลายทั่วโลกต่างอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน นั่นคือ แบบฝึกหัดช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าสู่เนื้อหาระดับที่สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยให้นักเรียนทุกคนเริ่มต้นเรียนจากจุดที่พวกเขาสามารถทำได้ง่ายๆ โดยที่ไม่คำนึงถึงอายุและชั้นเรียนที่โรงเรียน และทำให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" โดยที่นักเรียนจะรู้สึกว่าเนื้อหาค่อยๆ ยากขึ้นๆ ทีละน้อย ผู้พัฒนาเนื้อหาแบบฝึกหัดของเรากำลังเรียนรู้จากเด็กๆ อย่างต่อเนื่องในความพยายามที่จะปรับปรุงการจัดเรียงของเนื้อหาแบบฝึกหัดฉบับปัจจุบันและพัฒนาแบบฝึกหัดใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้นักเรียนคุมองได้รับแบบฝึกหัดที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ของคุมองช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนก้าวหน้าสู่เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกหัดจึงถูกวางโครงสร้างที่มีองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการเรียนเนื้อหาแคลคูลัสอนุพันธ์ขั้นสูงและอินทิกรัลในระดับมัธยมปลาย เช่น การคำนวณบวกลบคูณหาร สมการ แยกตัวประกอบ รวมทั้งฟังก์ชั่นและกราฟ เป็นต้น นอกจากนี้แบบฝึกหัดยังถูกออกแบบมาให้ค่อยๆ เพิ่มความยากขึ้นทีละน้อย เพื่อให้แม้แต่นักเรียนในระดับประถมหรือก่อนวัยเรียนก็สามารถทำเนื้อหาแคลคูลัสอนุพันธ์ขั้นสูงและอินทิกรัลด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ทั่วโลกได้ถูกแปลทั้งหมด 11 ภาษาด้วยกัน

 • แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์มีใช้ในหลายประเทศ
 • แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์มีใช้ในหลายประเทศ

 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาจีน
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอินโดนีเซีย
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาไทย

หน้าบน

วิชาภาษาแม่

วิชาภาษาแม่

แบบฝึกหัดวิชาภาษาแม่ของคุมองช่วยพัฒนาทักษะการอ่านขั้นสูงให้แก่ผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนเริ่มต้นเรียนทั้งคำศัพท์คุ้นเคยและคำศัพท์ใหม่ๆ จากนั้นจะได้เรียนตัวอักษรในบริบทของคำศัพท์และคำศัพท์ใหม่ในบริบทของประโยค จากนั้นนักเรียนจะพัฒนาทักษะความเข้าใจประโยคความเดียว ย่อหน้า และเรียนก้าวหน้าไปจนถึงการสรุปความโดยใช้คำพูดของตนเองซึ่งถือเป็นการเพิ่มทักษะการอ่านทำความเข้าใจ จนในที่สุดนักเรียนก้าวไปสู่จุดที่พวกเขาสามารถอ่านผลงานชิ้นเอกของวรรณกรรมคลาสสิคและวรรณกรรมร่วมสมัยจากทั่วโลก รวมทั้งคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาของวรรณกรรมเหล่านั้น ที่คุมอง เรายังมีรายชื่อหนังสือแนะนำที่ใช้ในการอ่านซึ่งนำมาจากหนังสือหลากหลายชนิดที่จัดเรียงตามระดับความยากของเนื้อหาในหนังสือเพื่อช่วยส่งเสริมเรื่องการอ่านให้แก่นักเรียน แบบฝึกหัดวิชาภาษาแม่ที่ใช้ทั่วโลกได้ถูกแปลทั้งหมด 7 ภาษาด้วยกัน

 • แบบฝึกหัดวิชาภาษาแม่มีใช้ในหลายประเทศ
 • แบบฝึกหัดวิชาภาษาแม่มีใช้ในหลายประเทศ

 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาไทย
 • ภาษาโปรตุเกส
 • ภาษาจีน
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาอังกฤษ

หน้าบน

วิชาภาษาต่างประเทศ

วิชาภาษาต่างประเทศ

วิชาภาษาต่างประเทศของคุมองช่วยพัฒนาทักษะการอ่านขั้นสูงให้แก่ผู้เรียน นักเรียนเริ่มต้นจากการฟังและอ่านคำศัพท์และประโยคตามเสียงที่ได้ยินจากเครื่องเล่น จากนั้นฝึกฝนอ่านออกเสียงและเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ หลังจากที่นักเรียนเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์พื้นฐานแล้ว พวกเขาจะเริ่มต้นเรียนรู้การอ่านและทำความเข้าใจเนื้อเรื่องยาวๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ มากมายและพัฒนาทักษะการอ่านทำความเข้าใจขั้นสูงในขณะที่พวกเขาเริ่มอ่านจากเนื้อหาง่ายๆ ไปจนถึงเนื้อหาวรรณกรรมคลาสสิคในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งคุมองเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติใน 11 ประเทศและภูมิภาคที่แตกต่างกัน รวมทั้งเปิดสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

 • แบบฝึกหัดวิชาภาษาต่างประเทศมีใช้ในหลายประเทศ
 • แบบฝึกหัดวิชาภาษาต่างประเทศมีใช้ในหลายประเทศ

 • ภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาอินโดนีเซีย
 • ภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาโปรตุเกส
 • ภาษาฝรั่งเศสที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเยอรมันที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น

หน้าบน

วิชา SAIDO Learning® / การเรียนรู้เพื่อสุขภาพที่ดีของสมอง

ไม่มีเปิดสอนในประเทศไทย

วิชา SAIDO Learning® / การเรียนรู้เพื่อสุขภาพที่ดีของสมอง

ไม่มีเปิดสอนในประเทศไทย

วิชา SAIDO Learning® และการเรียนรู้เพื่อสุขภาพที่ดีของสมอง มีอุปกรณ์การเรียนที่มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านสมองและได้รับการพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคงสภาพของกระบวนการในการรับรู้ ชะลอหรือลดความเสื่อมของกระบวนการในการรับรู้ รวมทั้งป้องกันการกำเริบของภาวะสมองเสื่อมของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะพูดคุยกับผู้ดูแลในขณะที่ทำแบบฝึกหัดเรื่องการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ง่ายๆ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนหน้าสุดเป็นผลให้เกิดการพัฒนากระบวนการในการรับรู้ ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ซึ่งระดับของแบบฝึกหัดที่จัดให้ผู้เรียนขึ้นอยู่กับระดับของกระบวนการในการรับรู้ของพวกเขา

 • แบบฝึกหัดวิชา SAIDO Learning®
 • แบบฝึกหัดวิชา SAIDO Learning®

 • การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น
 • การคำนวณแบบง่ายเป็นภาษาญี่ปุ่น
 • การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
 • การคำนวณแบบง่ายเป็นภาษาอังกฤษ

หน้าบน

วิชาการเขียนตัวหนังสือและคัดลายมือของคุมอง

ไม่มีเปิดสอนในประเทศไทย

วิชาการเขียนตัวหนังสือและคัดลายมือของคุมอง

ไม่มีเปิดสอนในประเทศไทย

วิชาการเขียนตัวหนังสือและคัดลายมือของคุมองประกอบด้วย 4 โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเขียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องและสวยงาม โดยนักเรียนเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้วิธีการจับดินสอ ปากกา หรือพู่กันอย่างเหมาะสม จากนั้นพวกเขาจะพัฒนาทักษะด้านการเขียนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มต้นจากการฝึกลากเส้น ลากตามรอยเส้นประและเขียนตามแบบตัวอักษรและพยัญชนะทีละตัว และเขียนทั้งประโยคและข้อความในที่สุด
ในขณะที่เรียน นักเรียนจะชำนาญในหลักการเขียนมากขึ้นซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนตัวอักษรและพยัญชนะที่พวกเขาไม่ได้เรียนในแบบฝึกหัด เป็นผลให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการเขียนที่สวยงามมากขึ้นในแต่ละวันโดยธรรมชาติ โปรแกรมการเขียนตัวหนังสือและคัดลายมือของคุมองได้แก่ การเขียนตัวหนังสือด้วยปากกา การเขียนตัวหนังสือด้วยดินสอ การคัดลายมือด้วยปากกา และการคัดลายมือด้วยพู่กัน

 • แบบฝึกหัดการเขียนตัวหนังสือและคัดลายมือของคุมอง

 • การเขียนตัวหนังสือด้วยปากกา
 • การเขียนตัวหนังสือด้วยดินสอ
 • การคัดลายมือด้วยปากกา
 • การคัดลายมือด้วยพู่กัน

หน้าบน


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)