หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > ระบบการเรียนแบบคุมองและจุดเด่น > 4. คุณครูคุมอง

ระบบการเรียนแบบคุมองและจุดเด่น

About the Organisation

4. คุณครูคุมอง

ให้การสอนแบบเฉพาะตัวและพัฒนาศักยภาพให้ไปถึงจุดสูงสุด

แนะนำนักเรียนในการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

แบบฝึกหัดคุมองถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยนักเรียนเรียนก้าวหน้าด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังให้เวลานักเรียนได้ทำความเข้าใจแบบฝึกหัดที่พวกเขายังไม่เข้าใจหรือทำด้วยตนเองไม่ได้

ในช่วงเวลาเหล่านี้ คุณครูคุมองจะไม่บอกคำตอบให้นักเรียนโดยทันทีแต่จะค้นหาว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดก่อนที่จะให้คำบอกใบ้ นอกจากนี้คุณครูอาจจะให้นักเรียนดูที่ตัวอย่างหรือให้นักเรียนศึกษาจากแบบฝึกหัดชุดก่อนหน้าเพื่อช่วยให้พวกเขาทำข้อที่ยากๆ ได้ด้วยตนเอง

คุณครูคุมองจะไม่ป้อนวิธีการหาคำตอบแต่จะมุ่งเน้นที่จะให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการทำแบบฝึกหัดให้เสร็จด้วยตนเองเพื่อที่พวกเขาจะได้สนุกที่ได้สัมผัสถึงความสำเร็จและสามารถเรียนก้าวหน้าไปทำเนื้อหาใหม่ได้ด้วยตนเอง

พัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้ไปถึงจุดสูงสุด

คุณครูคุมองค้นหาความสามารถของนักเรียนแต่ละคนและดึงศักยภาพที่มีอยู่ในแต่ละคนออกมา

คุณครูของเรามุ่งเน้นไปที่นักเรียนแต่ละคน ให้ความเอาใจใส่อย่างจดจ่อต่อความสามารถด้านวิชาการและบุคลิกภาพ รวมทั้งให้การสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะสามารถเรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" อยู่เสมอ คุณครูคุมองติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนโดยไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็คอยให้คำชมและกำลังใจแก่นักเรียน และในเวลาเดียวกันก็คอยร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดในการสังเกตความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน

ขอแสดงความขอบคุณต่อคุณครูผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนานักเรียนแต่ละคนและช่วยปลูกฝังคุณค่าที่แท้จริงของระบบการเรียนแบบคุมอง

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)